Call_Oromo

Sochii falama mirga walqixxummaa qooddii,  sanyummaa fi dirqiin biyyaarraa ariyatamuu irratti geggeeffamu.

Waamicha balaalefannaa gocha farra sanyummaa Hamburg, Fulbaana 29, 2018

Falma gocha sanyummaa

Akkuma beekmu Fulbaanni  29,  2018 guyyaa miidhagaa keenya bara kanaa nii taha!

Heedduminaafi garagarummaan keenya sochii keenya idilee keessatti gocha kana irratti tokkummaan qabsaa’uuf nu gargaara.  Baatii Fulbaanaa keessa hundi keenya bakkoota garagaraa kan akka Magaalotaa, Manneen Barnootaa, Kaampootafi  Yuniversitoota garagaraa irraa gara Hamburgti imaluun wal argu jedhamee eegama.Qophileen bashannanaa kan akka Muuziqaa, Walaloo taphootaafi taatewwaan addaa addaa sagantaa kana irratti isin bohaarsuuf qophaawaniiru. „Yoo nuti sochoone Adunyaan nu faana sochooti“  mata-duree jedhuun kan geggeefamu sagantaan kun Suralee adda addaa kaasufii michoomina keenya agarsiisuun geggeefama.

 

Falma Dhugaaf Geggeefamu

Waanti nutti himamuu hundi oduu sobaafi jibba irra madde waan tahgeef fudhachuuf kan ulfaatudha. Osoo baqattoonni guyya guyyaan galanaan nyaatamanii, namoonnii gocha sanyummaa kana leellisan rakkoo hunda baqataan wal qabsiisuun baqattoota lubbuun hafanii dhufan biyyi keenya baqataa kanaa ol hin fudhattu yaada jedhuun Poaarlaamaa biyyattii fi karaa gubbaatti bahuun gochaafi jechoota sanyummaa mullissu fayyadamu. Biyya keenya irratti baayyinni baqattoota kun baasii humnaan olii fideera yaada jedhuun baqatytoonni Qooqa akka hiun baranne dhorkanii jiru. Kana malees Daa“imannif Dubartoota dabalatee siree ciisichaa fi manneen barnootaa irraa humnaan qabamanii dirqamaan biyyota isaan hin beeknetti darbatamaa jiru. Baqatummaan kanneen sababan kan akka Waraana, beela,  fii qaalahinsa jireenyaa jala lubbuu baraarfachuuf dheesinee dhufnus waanti asitti nurratti taha jiru haalaan yaadessadha.

Jireenya hawaasaa irraa dhiibamnee moggaatti baanera. Haalli Siyaas-diinagde adunyaan yeroo ammaa keessa jirtu biyyaa  akka godaannu nugochuu irra darbee maatiif firoottan keenya irraas addan nukutee jira. Mootummaan Kaampitti nugalchuu daangaa isaa cufatee jira. Mirgi namummaa keenyas akka nurraa burraa sarbamu hin feenu. Kun ammo haaluma adeemsa dimokraasiti. Miidhaafi balaa kana kan nurraan gahaa jiru Doonii galaana Meditiraaniyaani qofa osoo hin taane ilaalacha sanyummaa guutuu Awurooppaa keessatti mullataa jirudha.

 

 

Kuni Gocha sanyummaati!

Bara 2017  keessa osoo galaana irra gara Awurooppaa galuuf yaalanii namoonni 3,00 ol du“aatifii achi buuteen isaanii dhabamee jira. Midayaan waan kana gabaases hin jiru. Baruma kana keessa biyya Jarman keessattis haleellaan 2,00 tahu Kaampii baqatootaa irratti kan raawwate yoo tahu. Gargaartoota baqatootaa irrattis haleellaan 180 raawwatameera. Dhaabbilee amantaa Musliimaa fi hordoftoota amantichaa irrattis al 950, duula jibbiinsa warra Semetik irratti al 1,453 haleellaan raawwateera.

Filannoo biyyoolessaa biyya Jarman kan bara darbee irratti lammileen 5.5 mili. Tahan paartii gocha sanyummaa faarsu kan AfD kedhamu filatanii jiru. Gochi suukanneessafii duguuggaan sanyii bara mootummaa abbaa hirree  biyya kanaan raawwatame waan dagatamu miti.

Dugaa dubbachuuf yoo tahe, eenyutu bakkaa qubannaa isaatti ulaan itti reebamaa, Biiroo dhimma baqataatti mirga isaa sarbamaa jiras, hojiin seeraan ala tahee hojjiisamee kafaltii geggeefamaa jira? Eenyutu mana fincaani fi qe“ee qulqulleessaa jira? Eenyutu waggaa 10 ol taahee harras akka keessummaatti ilaalamaa jira? Hatahu malee Partiin AfD kun paarlmaa biyyattii keessatti  teessoo 13% jechuun nuuf dhumaatii adunyaa miti. Didneerra!

Dhugaan jirtu walii addadha

Falmachuuf kaanerra, falmiin kewenya dhaabbii hinqabu. Gocha sanyummaa, jeequmsa adunyaa, biyya gara laafina hin qabne fi uummata mooggaatti gatame kanaaf nii falmina. Nuti addaan hin baanu akka addaan nubaasanis hin ayyamnu.Lammii biyyanaas tahe lammii biyya kaani, baqataas tahee „Saxon“ yeroo dheeraaf rakkoo tahaa hin turre. Ofuma keenya irraa kahuun adunyaa haarawwaa ha ijaarru. Eegalleerras, kutaa Adunyaa kamirraayyu hadhufnu teessoo walii qabnaulaan keenyas banaadha.Ogeessaafi michuu waliif taaneerra. Tokkummaan keenya hojii hojjennuuf humna nuuf tahee jira.bakka barbaachisne hundatti nii argamna.

Daangaa banaa

Sagantaan bara 2017“welcome united“ jedhuun magaalaa Barliin irratti qophisine bu“a qabeessa ture. Waa“ee mirga keenyaaf sagalee dhageessisuun falmanneerra. Sochii hunda galeessa tahe taasisuun Magaaloota ollaa, hiriyoota fagoof dhihoo waliin tahuun cimina keenya mullisneerra. Ammaan booda sodaan, kophummaaf gabrummaan hin jiru.

Kanaaf jenneeti  sagantaa keenya fulduraa kan Hamburg irratti geggeefamu kana tokko taanee gocha sanyummaa irratti qabsoo keenya finiinsina. Yeroo gaarii nuuf taha jennees abdanna. Heeddumina qabna, hamma yaadnuun olittis humna qabna!

Fulbaana 29, magaala Hamburg irratti hiriira biyyoolessaa irratti akka argamtan asumaan waamicha isinii goona.

 

Kottaa nu waliin hiriiraa!

We“ll come United!  

 

Sign the call:

List of signees:

 
Ingrid 
Zandersons 
ErzieherinErzieherin 
Hamburg 
KeinVeedelfürRassismus KölnNord 
Susanna 
Kurz-Lukas 
Handwerkerin in Holz-& Bautenschutz & KeramikHandwerkerin in Holz-& Bautenschutz & Keramik 
Köln 
 
Petra 
Luhm 
GrafikerinGrafikerin 
Flörsheim am Main 
Dr. 
Claus 
Neuberger 
 
Berlin 
 
Volker 
Lösch 
DirectorDirector 
Berlin 
 
Sibel 
Türker 
ÜbersetzerinÜbersetzerin 
Hamburg 
 
Hildegard 
Reußwig 
SchulsekretärinSchulsekretärin 
Hildesheim 
صندوق بريد رقم 59ب بلدية اولاد رشاش زوي 
Oussama 
Abbes 
High school studentHigh school student 
Algeria 
 
Silke 
Luhowy 
DiplompädagoginDiplompädagogin 
Berlin 
 
Hinrich 
Garms 
Beratender ohne LohnarbeitBeratender ohne Lohnarbeit 
Offenbach/Main 
Mr 
Luke 
Teefield 
 
 
lifeline - 
Vormundschaftsverein 
im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. 
 
Kiel 
Augsburger Flüchtlingsrat 
Augsburger 
Flüchtlingsrat 
 
 
Cand. mag. Philosophie 
Marc 
Wilkins 
Musician / translatorMusician / translator 
Berlin 
 
Marianne 
Kröger 
 
Langwedel 
Westwind Hamburg e.V. 
Carmen 
Wilckens 
VorstandVorstand 
Hamburg 
 
Humanistische Union OV Lübeck 
Humanistische Union OV Lübeck 
 
23558 Lübeck 
 
Barbara 
van Holt 
SozialarbeiterinSozialarbeiterin 
Düsseldorf 
 
Katharina 
Stökl 
Projektkoordination InteraXionProjektkoordination InteraXion 
Berlin 
 
Food not Bombs Lübeck 
Cooking free vegan Food for Freedom of Movement and Solidarity 
 
Lübeck 
Medinetz Göttingen - solidarity with migrants! e.V. 
Robin 
Gerhard 
 
Göttingen 
 
Netzwerk Solidarische 
Stadt Augsburg 
 
 
DKSB, LV Hamburg, Geflüchtetenprojekte 
Sevil 
Dietzel 
Dipl. SozialpädagoginDipl. Sozialpädagogin 
Hamburg 
 
HarekAct 
Reporting on the Turkish-EU border regime 
 
 
Spielmobil Falkenflitzer 
Verein zur Förderung 
der Jugendarbeit e.V. 
Offene Kinder- und JugendarbeitOffene Kinder- und Jugendarbeit 
Hamburg 
Hochvogelstr 
Salah 
Mohammed AlHaj 
AsylAsyl 
Kempten 
Prof. 
Willy 
Klawe 
InstitutsleiterInstitutsleiter 
Hamburg 
 
THC 
Franziskaner 
FußballclubFußballclub 
Berlin 
 
Claudia 
Muth 
social workersocial worker 
Meissner 
 
Philipp 
Nell 
 
Berlin 
 
Lea 
Richter 
 
Göttingen 
 
Anja 
Redecker 
DramaturginDramaturgin 
Hamburg 
 
Sabine 
Leidig 
MdBMdB 
Kassel 
 
Jasna 
Relling 
 
 
 
Nina Olivia 
Anspach 
schreibmuskel GbRschreibmuskel GbR 
Mainz 
 
Katja 
Joesbury 
Kreisvorsitzende "Die Linke Rheingau TaunusKreisvorsitzende "Die Linke Rheingau Taunus 
Hünstetten 
 
Annja 
Haehling von Lanzenauer 
Vorstand Sprachbrücke-Hamburg e.V.Vorstand Sprachbrücke-Hamburg e.V. 
Hamburg 
 
frankfurt 
postkolonial 
 
Frankfurt am Main 
 
Katharina 
Glatzer 
OsteopathinOsteopathin 
Berlin 
 
Hamid 
Heidari 
StudentStudent 
Sønderborg 
 
Sächsischer 
Flüchtlingsrat 
 
 
 
Yaw 
Pajonk 
 
Bonn 
Lesbenverein Intervention e.V. 
Lesbenverein 
Intervention e.V. 
 
Hamburg 
 
Angelika 
Höritzauer 
 
 
 
Martin 
Kerschbaum 
 
 
 
Minh 
Hoang 
studentstudent 
Hamburg 
 
Niels 
Clasen 
rentnerrentner 
Stuttgart 
 
Dan Thy 
Nguyen 
Director and WriterDirector and Writer 
Hamburg 
 
DEMOS e.V. 
Verein f. Demokratie, Menschenrechte, Offenheit u. Solidarität 
 
Hachenburg/Westerwald 
 
Herbert 
Kloiber 
 
Hohenlinden 
 
Hanne 
Homrighausen 
 
Hamburg 
 
Flüchtlingsrat 
Berlin 
 
 
Buendnis14 Afrika 
Eli 
Abeke 
ArchitectArchitect 
Cologne 
 
Theresa 
Jakob 
Bezirksvorstand DIE LINKE Hamburg MitteBezirksvorstand DIE LINKE Hamburg Mitte 
Hamburg 
Westwind-Hamburg e.V. 
Christian 
Großeholz 
 
Hamburg 
 
Daniela 
Jürgens 
GrafikerinGrafikerin 
Hamburg 
 
Siri 
Keil 
 
Hamburg 
tanzkleinesleben 
r. 
treue 
feuer&licht adhoc künstlerinfeuer&licht adhoc künstlerin 
darmstadt 
 
Lorna 
Johannsen 
ArtistArtist 
Berlin 
 
Jens 
Kobrow 
 
Hamburg 
 
Christof 
Becker 
ProduktmanagerProduktmanager 
Scharbeutz 
 
Mohammad 
Rezai 
 
Berlin 
OMAS GEGEN RECHTS Hamburg 
Andrea 
Herzog 
 
Hamburg 
Mediationsbrücke 
Sophie 
Löffler 
 
Hamburg 
Hauke Lorenz Film und Bildung 
Hauke 
Lorenz 
 
Hamburg 
 
Ruth 
Meridjen 
ArtistArtist 
Chicago 
 
Mohammad 
Tamim 
StudentStudent 
Stuttgart 
 
Lea 
Meridjen 
 
Dresden 
Hazara World Cancel 
Mohammad Tahir 
Kheirkhah 
InformatikInformatik 
Hamburg 
Men 
Sajjad 
Jafari 
StudentStudent 
Hamburg 
mr 
Mounib 
Baccari 
IT engineerIT engineer 
Tunis 
 
Jassin 
Akhlaqi 
 
 
 
Leyla 
Hazarei 
 
 
 
renate 
twardzik 
rentnerinrentnerin 
hamburg 
BRAKULA 
Uwe 
Schmidt 
KulturKultur 
Hamburg 
SKART 
SKART 
SKART 
PerformancegruppePerformancegruppe 
Frankfurt/Hamburg 
 
Katja 
Hoffmann 
MutterMutter 
Hamburg 
 
Reiner 
 
Leipzig 
 
Gunda 
Wütschner 
JournalistinJournalistin 
Hamburg 
 
Tina 
Fritsche 
GewerkschaftssekretärinGewerkschaftssekretärin 
Hamburg 
 
Franziska 
Dahlmeier 
SoziologinSoziologin 
Hamburg 
 
Astrid 
Rund 
FeministinFeministin 
 
 
Violetta 
Bock 
 
Kassel 
 
Ayna 
Steigerwald 
freie Autorin, Dramaturginfreie Autorin, Dramaturgin 
Hamburg 
 
Ariane 
Andereggen 
 
Basel 
Brot & Rosen. Diakonische Basisgemeinschaft 
Dietrich 
Gerstner 
 
Hamburg 
 
Christiane 
Schneider 
MdHBMdHB 
Hamburg 
 
Gilawa 
Siami 
 
Hamburg 
 
Azaryuon 
Matin 
PolitikwissenschaftPolitikwissenschaft 
Hamburg 
 
alexandra 
strickman 
 
hamburg 
People4People e.V. Frankfurt 
Houriaj 
Limam 
 
Frankfurt am main 
 
Tanja 
van de Loo 
Grafikerin, OptimistinGrafikerin, Optimistin 
Hamburg 
 
Ana 
Troncoso 
 
 
 
Till F.E. 
Haupt 
subsoziale performancesubsoziale performance 
Hamburg 
GRIPS Theater 
Ellen 
Uhrhan 
 
Berlin 
 
Christina 
Clemm 
RechtsanwältinRechtsanwältin 
Berlin 
 
Sena 
Krayem 
 
Hamburg 
Prof 
Sabine 
Hark 
Gender StudiesGender Studies 
Berlin 
 
Hamed 
Abbaspur 
GeschäftsführerGeschäftsführer 
Hamburg 
 
Leslie 
Gauditz 
WissenschaftlerinWissenschaftlerin 
Hamburg