فارسی / Farsi

 سال کاروان امید: ما هنوز متحدیم!

نژادپرستی کشنده است: با آن مبارزه می‌کنیم

فراخوان و دعوت We’ll Come United به آکسیون‌های روزهای ضد نژادپرستی

۲ تا ۵ سپتامبر ۲۰۲۰

پس از قتل جورج فلوید توسط یک افسر پلیس در مینیاپولیس، جنبش Black Lives Matter به خیابان آمد و نشان داد که نژادپرستی نظامی جهانی است. مبارزات ضدنژادپرستانه در این زمان در کانون توجه تحولات اجتماعی قرار گرفتند. در موج بزرگ و جهانی تظاهرات روشن شد که پیوندهای بیشماری بین مبارزات ما وجود دارد. ما بر این باوریم که برای عدالت و حقوق اجتماعی و سیاسی به ائتلاف‌های جدید و بزرگ نیاز داریم. باید فراتر از جنبش‌های خاص رفته و فراملی کار کنیم تا بتوانیم زمینه‌ی مشترک ایجاد کنیم.

ما حتی در زمانه‌ی کرونا هم در کنار یکدیگر هستیم: ما هنوز هم اینجا هستیم در اروپا، آلمان و هانااو و هیچ چیزی، نه ترور، نه بامف و نه اداره‌ی مهاجرت نمی‌تواند این را تغییر دهد. با وجود سلب آزادی‌های فردی افرادی که در زمان کرونا مجبور به زندگی در کمپ‌های پناهندگی هستند و حقوق اولیه‌شان سلب شده، ما هنوز این‌جا هستیم و مبارزه‌ی روزانه‌ی ما ادامه دارد.

به دلیل وجود خشونت فزاینده در اردوگاه‌ها و سیاست مرگبار بازدارندگی در مرزهای خارجی اروپا، در دریا و در خشکی و به دلیل این که بروکسل در حال حاضر حتی اجازه‌ی شلیک و کشتن کسانی که به دنبال حمایت هستند ما هنوز این‌جا هستیم و مبارزه‌ی روزانه‌ی ما ادامه دارد.

با وجود و به دلیل وجود صنعت اخراج پناهجویان که همچنان به بازداشت افراد بیگناه پرداخته و حاضر است به هر قیمتی آنان را از کشور اخراج کند ما هنوز این‌جا هستیم و مبارزه‌ی روزانه‌ی ما ادامه دارد.

با وجود و به دلیل سياست تفرقه و تحریکاتی که منجر به قتل‌های نژادپرستانه شده و این قتل‌ها را جرایمی فردی می‌داند ما هنوز این‌جا هستیم و مبارزه‌ی روزانه‌ی ما ادامه دارد.

در تاریخ ۱۹ فوریه‌ی امسال در Hanau نه نفر از برادران و خواهران ما ظرف چند دقیقه طی یک حمله‌ی تروریستی نژادپرستانه کشته شدند. در عین حال، در حالی که پرونده‌های NSU چندین دهه است که پنهان شده‌اند، برخوردی با شبکه‌های نژادپرستی و رابطین آن‌ها در نیروی پلیس و «وزارت حفاظت از قانون اساسی» انجام نگرفته است.

نژادپرستی نهادی در زندگی روزمره‌ی ما وجود دارد: در ادارات و مقامات، در نیروی پلیس، در فرایندهای جستجوی مسکن و همچنین در کار مزدی. سیاست طرد شرایط را برای بهره‌کشی نژادپرستانه‌ی مردمی که با دستمزدهای پایین و در اقتصاد سیاه کار می‌کنند مهیا می‌کند. نژادپرستی در بسیاری از سطوح به ما آسیب زده و منجر به مرگ انسان‌ها می‌شود.

ما به طور روزانه با این موارد به مخالفت پرداخته و با آن‌ها مبارزه می‌کنیم. برای این کار متعهد به توسعه و گسترش ساختارهای همبستگی هستیم. ما با سازماندهی تظاهرات، راهپیمایی‌ها و کمپین‌هایمان به این مبارزه شکل می‌دهیم. جنبش‌های اجتماعی که در برابر تمام انواع نژادپرستی مقاومت می‌کنند همه‌روزه در حال قوی‌تر شدن هستند. مطالبات ما اکنون با صدای بلندتری تکرار می‌شود: حق اقامت و مدارک برای همه، آزادی حرکت و مرزهای باز و حقوق برابر برای همه.

طی ماه‌های گذشته شعار ‏‏‏Leave no one behind به گوش همگان رسید. این کمپین خواستار بسته شدن اردوگاه‌های ترانزیت در جزایر یونان و همچنین خواستار بسته شدن همه‌ی اردوگاه‌های پناهندگی و پایان دادن به سیاست طرد اجتماعی شد.

ما در We’ll Come United خواستار ایجاد اتحادی گسترده برای عدالت و حقوق هستیم. اتحادی که از فعالان جنبش‌های مختلف (محیط زیست، حقوق زنان، LGBTQ، جنبش آنتی‌فا و جنبش ضدنظامی‌گری) تشکیل شده باشد. ما معتقدیم که مبارزه‌ی همه‌ی ما مبارزه‌ای مشترک است. بیایید گرد هم آییم و با کمک هم به برنامه‌ریزی این مبارزه بپردازیم.

ما با وجود چالش‌هایی که ویروس کرونا ایجاد کرده، می‌خواهیم نشان دهیم که مبارزه در این جبهه‌ها را ادامه می‌دهیم تا جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی داشته باشیم. بدین‌وسیله برای روزهای غیرمتمرکز عمل مشترک ضدنژادپرستانه در اوایل ماه سپتامبر فراخوان می‌دهیم.

سپتامبر ۲۰۱۵، دقیقاً پنج سال پیش، موفقیتی تاریخی در برابر نظام مرزی شکل گرفت. راهپیمایی کاوران امید نشان داد که غلبه بر مرزها ممکن است. تابستان مهاجرت نشان داد که می‌توان اروپای باز را تصور کرد.

 ما می‌خواهیم آن روزها را به یاد بیاوریم و تجربه‌های آن را باز هجی کنیم. به همین دلیل می‌خواهیم در هفته‌ی نخست سپتامبر یک بسیج به مناسبت پنجمین سالگرد راهپیمایی امید در سراسر کشور و به صورت فراملی ایجاد کنیم. می‌خواهیم در چند روز و طی چند آکسیون مشترک می‌خواهیم تنوع زیبای مبارزات و شبکه‌هایمان را نشان دهیم. ما می خواهیم در فضای مجازی، در خیابان‌ها و در امتداد همان مسیرهایی که مهاجران در آن‌ها حرکت کرده‌اند، راهپیمایی‌هایی برای حقوق برابر و آزادی حرکت برگزارکنیم.

‎#leavenoonebehind‎ اردوگاه‌های پناهندگان باید برچیده شوند   

این کمپین خواستار بسته شدن اردوگاه‌های غیر انسانی ترانزیت در جزایر یونان و همچنین خواستار بسته شدن همه‌ی اردوگاه‌های پناهندگی و پایان دادن به سیاست طرد اجتماعی می‌باشد. شرایط فاجعه‌بار در کمپ‌های مهاجران در جزایر یونان و کمپ‌های مهاجران در آلمان و در سطح کل اروپا – بالاخص در زمانه‌ی کرونا – بار دیگر نشان می‌دهد از جان چه افرادی محافظت به عمل آمده و جان چه کسانی در معرض خطر است. بر همین اساس ما از برچیده شدن کمپ‌های مهاجران و فراهم کردن شرایطی در خور شأن انسانی و فراهم کردن مسکن برای مهاجران حمایت می‌کنیم. ما حامی حمایت از همه هستیم و هیچ کسی را تنها رها نخواهیم کرد. هیچ‌کس نباید در کمپ زندگی کند.

‎#noborders نه به مرز  ‒  از دریا تا خشکی

این شعار حامی ماموریت‌های نجات در دریای مدیترانه بوده و پذیرش و جذب پناهندگان و مهاجران در شهرهای هدفشان را مطالبه می‌کند. این ماموران نجات با همکاری شهرداران، Seabridge و نهاد Solidarity Cities راه‌های مشخصی برای همبستگی پیش پا قرار می‌دهند.

‎#keinmenschistillegal‎  هیچ انسانی غیر قانونی نیست. اخراج و اعمال قانون دوبلین باید متوقف شود 

مخالفت با اخراج پناهجویان و حمایت از حق سکونت و مدارک چه تحت عنوان Bürger*innenasyl، چه با پشتیبانی حقوقی و سیاسی و چه با جلوگیری کردن فیزیکی از اخراج افراد از مهم‌ترین مبارزات روزمره در سطح اتحادیه‌ی اروپا و فراتر از اروپا به شمار می‌روند.

ما از طریق ایجاد ساختارهای جایگزین، تقویت سازمان‌های خودنهاد مهاجرین در کمپ‌های مهاجران و همچنین با کمک فعالین به مداخله‌گری می‌پردازیم تا بتوانیم ساختارهای حمایتی و محیط‌های امنی را بوجود آوریم که در آن‌ها به هدف نهاییمان که همانا ممانعت از اخراج اجباری است برسیم.

‎#migrantifa گروه میگرنتیفا، مخالفت با نژادپرستی و و قتل‌های نژادپرستانه. نازی‌زدایی همین حالا! 

در ماه‌های گذشته در مناطق مختلفی گروه‌های میگرنتیفا به وجود آمدند که با خواست‌های مهاجرین به مبارزه با فاشیسم می‌پردازند. پیروزی جنبش Black Lives Matter ابعاد ساختاری نژادپرستی‌ای را نشان می‌دهد که همه از آن سخن می‌گویند. تجربه‌ی Chemnitz، هاله یا شهر هانااو همان است که ما در شهرهای میناپولیس یا موریا در کشور یونان دیده بودیم: نژادپرستی نهادی نظامی است که به زندگی روزمره‌ی ما شکل می‌دهد. در ادارات و سازمانهای دولتی، در اداره‌ی پلیس یا زمانی که به دنبال خانه هستیم یا حتی در محیط کار. محروم‌سازی شرایط را برای بهره‌کشی نژادپرستانه در مشاغل کم‌دستمزد و سیاه هموار می‌کند.

ما از نازی‌زدایی ادارات و مقامات، ادارات پلیس و محل کار حمایت می‌کنیم.

از ۲ تا ۴ سپتامبر – محلی و غیرمتمرکز

ما می‌خواهیم در آغاز ماه سپتامبر در کنار هم جمع شویم و در شهرها، روستاها و بخش‌ها تجمعاتی داشته باشیم. ما علی‌رغم همه‌گیری بیماری کرونا می‌خواهیم نشان دهیم که مبارزه در جبهه‌های مختلفی برای یک جامعه‌ی همبسته ادامه دارد. برای این کار ایده‌های بسیاری وجود دارد از نافرمانی مدنی گرفته تا رویدادهایی مرتبط با Bürger*innenasyl، تجمع در برابر اداره‌ی امور خارجی‌ها یا یک راهپیمایی از محلی به محل دیگر، کمپی تا کمپ دیگر. همه برای آزادی حرکت و حق ماندن. چه با تجمع و تظاهرات، تصویرسازی، فعالیت‌های اینترنتی یا تئاتر خیابانی با یک‌دیگر برای آزادی حرکت، حقوق برابر برای همه و علیه نژادپرستی مبارزه خواهیم کرد.

در ۵ سپتمبر

در ۵ سپتامبر به صورت غیرمتمرکز و به صورت محلی در ایالات فدرال یا حتی سازمان‌های محلی «با هم متحد می‌شویم» تا چندرنگی و قدرت خود را به نمایش بگذاریم.

علیه نژادپرستی متحد شویم!