درى

اجتماع برای همه

مبارزه برای حقوق اجتماعی

ما به چیزی که مفابل چشمان ما اتفاق می افتد و چیزی که عادی تلقی میشود عادت نخواهیم کرد. شرایط رو به بهبودی نیست. رنج کشیدن و مرگ دیگر یک استثنا نیست. آنها به زندگی روزمره تمام آنهای که تا هنوز به این کشور تعلق ندارند و آنهای که در تلاش آمدن به این کشور است را طبق دلخواه خود شکل میدهند. مردم تحقیر، توهین و لت و کوب میشوند. با همبستگی و اتحاد صد ها هزار انسان بد رفتاری شده و زیرپای میگردد. با ما به چشم شک و سوظن دیده میشود، آنها برای مانع شدن از داخل شدن ما حصار ها میسازند ، برگشت مان میدهند تا ناپدید شویم. اما ما اینجا هستیم ، ما می مانیم ،‌‌ ما از خود امیدها و آرمان ها داریم. ما اجتماع متحد را زنده میسازیم.

یادبود تازه تر از همیشه است

ما دست نمی برداریم، ما تابستان ۲۰۱۵ را به خاطر داریم که صد ها هزار نفرمزرهای اروپا را گشودند. هیچ کسی نتوانست آنها را متوقف کند چون آنها به هیچ کس اجازه توقف کردن آنها را نداد. آنها با پای پیاده برای رسیدن به جایی حرکت کردند. از ایستگاه قطار در بوداپست تا مرز اتریش. آزادی تغییر مکان و حرکت دیگر یک تقاضا باقی نماند، همان جنبش باعث سلب آزادی های شد مانند حق داشتن حقوق، حق بودن و محافظت شدن،‌ حق کمک کردن و داشتن یک آینده. مارش امید (The March of Hope) به عنوان یک رخداد فراموش نشدنی در تاریخ طولانی مبارزه برای حقوق مهاجرت باقی میماند.

حتی امروز، ما در اینجا بسیار هستیم و حتی شاید تعداد ما افرایش یافته باشد. روز به روز ما در صدد مفاومت در مقابل حکم ناعادلانه کنونی هستیم. اعتراضات کوچک و بزرک بخشی از زندگی ما شده است. آرزوی ها ۲۰۱۵ تا حال خفه و خاموش نشده است، این آرزوها  در همبستگی هزاران مردم در جرمنی و اروپا تجلی یافته است. ما به مبارزه خود برای حقوق حضور مهاجرین و بیجاشدگان و هم چنان حق حضور خود ادامه میدهیم. ما حمایت همه روزه را فراهم ساخته ایم و ما به دادستانی ایالتی و اخراج مهاجرین اعتراض میکنیم. ما در مقابل پوپولیسم جدید جناح راست و فاشیستان قدیمی ایستاد شده ایم. ما اینجا هستیم و ما با همه آنهایی که آمده اند همکاری میکنیم. ما همه آنهایی هستیم که اینجا آمده ایم، ما اجتماع متحد هستیم.

از همبستگی تا سیاست

پالیسی های موجود مهاجرت باید تغییر کند و این قابل مذاکره نیست. این یک نقطه مرکزی برای اجرای فعالیت های سیاسی ما است و خواهد بود که اینها مربوط تمام سیاستمداران میشود:

  • حق رفت و آمد: توقف مرگ

جان باختن در دریای مدیترانه باید هرچه عاجلتر پایان یابد، در این موضوع هیچ جایی برای بحث نیست. ما عادی سازی مرگ و شکنجه که از غرق شدن در این دریا میمیرند را در این سرحد کشنده قابل قبول نمیدانیم. مرگ هزاران انسان میتواند فردا اختتام یابد اگر آنها بتواند از طریق طیاره یا کشتی به اروپا سفر نمایند. اما در عوض ستمگران آنهایی که مهاجرین را حمایه و کمک میکنند تحت پیگرد قانونی قرار میدهند. ما مستحق یک عقبگردی در پالیسی مهاجرت اروپا برای گذرگاه امن،‌ ازادی حرکت و نقل مکان و یک اروپای خوش‌آمد گوی هستیم.

  • حق بود و باش: توقف ترس

طی چند سال گذشته صد ها هزار نفر به آلمان رسیده اند، اما صد ها هزار دگر هنوز نمیدانند که آنها میتوانند بمانند یا نه؟ بدون حق بودوباش آنها هنوز با ترس، ناامنی و بلاتکلیفی دست و پنجه نرم میکنند بعوض آنکه بخود آینده بسازند. این نه تنها برای مهاجرین بلکه همه انسانها نباید بعد از این مورد تبعیض و خشونت قرار گیریم، یا هزاران فامیل که از هم پارچه شده اند دوباره میتوانند با هم زندگی کنند. ما خواهان یک موضع گیری واضع از طرف آنانیکه در پروسه تصمیم گیری سیاسی شامل هستند برای حق بدون قید و شرط برای ماندن و پایان اخراج میباشیم.

حالا همه آنهایی که اینجا هستند از همینجا هستند و همینجا میمانند.

  • حق انسجام و همبستگی: شکستاندن سکوت

قانون بین کشور های مختلف بطور جداگاه فرق قایل شده و مارا مطابق آن طبقه بندی میکنند، بعضی ها با دید انداز خوب و بعضی ها با دید انداز بد از لحاظ اقامت. کشور ها به صنوف امن، نا امن و نیمه امن طبفه بندی شده اند. آنهایی که بیشترین ضرر را ازین محرومیت را میبینند اقلیت های قومی و انهایی هستند که در نارم های جامعه برای شان جایگاهی نیست، در یک حالت انتظار و نا امیدی از پذیرفته شدن قرار دارند. ما خواهان توسعه انسجام که هیچ کسی نباید بخاطر اصلیتش تبعیض قرار گیرد،‌ میباشیم.

  • حق داشتن حقوق مساوی: توقف نژاد پرستی

از صد سال گذشته به این سو که نه تنها در دو سال اخیر جامعه ما از فرهنگ های متعدد تشکیل شده است.

چی کسی تا حالا در همان محل که اجدادش به دنیا آمده اند زندگی میکنند یا چی کسی در محل بودو باش آبایی خویش وظیفه اجرا میکند ؟ مردم همیشه رفت و آمد داشته اند، هیچ دلیلی برای حقوق غیر مساوی پیدا نمیشود. اگر شما از سوریه، یونان، مقدونیه، نایجریا، مراکش یا بدین ورتنبرگ هستید، یا اگر این حقوق مربوط زیستن، معارف، کار، تجهیزات و یا حق دسترسی به خدمات صحی باشد، حقوق اجتماعی و سیاسی برای تمام آنهایی که اینجا زندگی میکنند بدون استثنا و از همان لحظات اول وجود دارد.

  • حق زیستن: توقف بی عدالتی در سطح جهانی

از صد ها سال قبل بعضی کشور ها منابع، تجارت برده، منابع طبیعی، کارگزان مخوف و ترسیده و حکومت های فاسد را از کشور های دگر به سرقت برده اند. سرمایه غرب به اساس محرومیت و استثمار ساخته شده است. اروپا در حال صدور سیستم سرمایه داری مخوف به سایر جهان است که همه روزه از مردم قربانی میگیرد. مردم به اروپا فرار میکنند بخاطر که برای آنها هیچ چیزی باقی نمانده است و آنها میخواهند که زندگی شان را نجات دهند. ما خواهان حقوق مساوی برای همه هستیم، هرکس دارای حق تکامل فزیکی، خوشی و داشتن یک آینده در هرکجای این جهان نه تنها درغرب، میباشد. هیچ کسی نمیخواهد که از سرزمین خود فرار کند.

آواز ما حساب شدنی است

یک هفته قبل از انتخابات عمومی ما میخواهیم خود را به همگی نشان بدهیم، همگی ما متحدانه در سرک های برلین. ما میخواهیم فضای را برای تمام آنهاییکه تا حالا آواز شان شنیده نشده است، اینطور داستانها به ندرت شنیده میشود حتی در همین مبارزات انتخابی برای عدالت اجتماعی که حتی بسیاری ها حق رای دادن را ندارند،‌ ما میگوییم اجتماع برای همه !!!‌

هروقت که ما در سرک ها می آییم ما میخواهیم که بسیار باشیم. هر کسی که در مورد خوبی و انسجام توجه میکنند باید به سرک ها بیایند. هر کسی که دگر توان تحمل تحمیل قدرت برای زیستن در حالت وخیم و رها شده اند تا در سرحدات اروپا بمیرند، باید در سرک ها بیایند. ما نیک میدانیم که بسیاری ها سالها برای آینده شان تلاش و مبارزه کرده اند، حالا وقت آن است که صدای مان را با هم بلند کنیم ما بیشتر از آن هستیم که فکر میکنیم. ما متحدانه خواهد آمدیم.

این بخاطر آن است که ما خواهان فعالیت های غیز متمرکز و دیدار های محلی را در حوالی سالگرد مارش آرزو هستیم که از دوم سپتامبر ۲۰۱۷ آغاز میشود. در شهرخود، قریه خود و شهرستان خود خلاق باشید.

ما یک تظاهرات ملی را در ۱۶ سپتامبر را در برلین اعلام میکنیم، بیایید و با یک رژه بزرک یکجا شوید که بخاطر مشارکت اجتماعی، حقوق مساوی و انسجام مبارزه میکنند.

ما متحدانه خواهد آمدیم.

[pdb_sign]

OrganisationTitelVornameNachnameWebadresseCityTätigkeit
Markus Schlichter Pinneberg Wäschereifachkraft
Bastian Wagner Babensham Student Soziale Arbeit
sabine wehrmeyer 36041 fulda Lehrerin
Theresa Greiner
Jule Eitel Pfungstadt Übersetzerin
Herr Ahmad Zall Hamburg Student
Vernetzung gegen Abschiebung Marburg
Ursula Thiessen Lübeck Med. techn. Assistentin
Gaby Renk Alpen Traumatherapeutin
Blazej Gackowski Hamburg IT Consultant
SchulsprecherInnenteam Stadtteilschule am Hafen Hamburg SchülerInnenvertretung
Birthe Meyer Hamburg Grafik-Designerin
Felicia Elsler Handewitt Menschin
Regina Caspari 19246 Techin Lehrerin
Frau Christiane Von Kirchbach Hamburg
Dr. Thomas Kloppe Hamburg
Marie Luise Lauterbach
Kirstin Bostelmann
Dagmar Waldau Hamburg Rentnerin
andreas steen hamburgtext Text und soziales
Hilke Börgmann Hamburg Auszubildende
Magdalene Pabst Hamburg Rentnerin
Frau Christine Bomhard Hamburg Sozialpädagogin, ehrenamtl. Patin f. Flüchtlingsfamilie
Anna Samalekos Hamburg Sozialpädagogin
Lina Beckmann Hamburg Schauspieler
sibylle wehner hamburg mode design
Christiane Luther Barsbüttel Rentnerin
Diplom Sozialökonom / Kritik-Gegenwarts-Anthropologe Walter Plazzer Hamburg Kritik-Gegenwarts-Anthropologie / Facebook-World-Open-Side-Account
Garma Fredrick Joseph Dagharo Hamburg Frewillige
Corinne Onat Hamburg
V-Partei³ - Landesverband Hamburg www.v-partei.de Hamburg
Nadine von Holdt Hamburg Lehrerin
Michelle Records Hamburg
Aufstehen Hamburg-Nord https://www.aufstehen.de Hamburger Norden-Langenhorn/Fuhlsbüttel
KLAPPE AUF! Kurzfilmfestival www.klappe-auf.com Hamburg
Sabine Sambou Braunschweig Lehrerin
Oliver Glüsing Hamburg
Herr Norbert Henning Drage
Marlies v. Nerée Hamburg
Claudia Wiebe Hamburg Rentner
Tanja Van Kempen Bremen Krankenschwester
Dominique Eberhardt Berlin Mitglied Rroma Kultur Rad Berlin e.V.
Lukas Vieira Hamburg Student
thomas ruttig oranienburg afghanistan-beobachter
Dietmar Gürtler-Stüble Hamburg
Julia Onn
Georg Schürmann Hildesheim studieren
Joe Meyer Hamburg
Maria Klose Hamburg Erzieher
Sir Elias Humphrey Nickelbocker Von Titterington Hamburg Reich und Berühmt
Herr Thomas Reichardt Hamburg
Gertrud Tammena Ahrensburg Großmutter
Martina Illanes Herrera hamburg dolmetscherin
Hans-W. Hoppe
Frau Meike Saerbeck Hamburg Krankenpflegerin
Bernd-Uwe Krug Hamburg Allgemeinmediziner
Karsten Weitzenegger Hamburg welthandeln.de
Christine Brinker
angelika wibbeler osnabrück intercultural consulting / occupational therapy
Ghafar Faizyar Berlin *foundationClass
Reinhard Hornung Hamburg Filmemacher Globalfilm
künsterlin olympia sprenger Hamburg Künstlerin
Julia Flad Hamburg
Ole Vogel Hamburg Gesundheits- und Krankenpfleger
Sonja Corrins Rehetobel
Ana Lindtner Hamburg Therapeutin
Friederike Petrelli
Franziska Knaus Berlin Lehrerin
ute petersen breklum angestellte
Fred Ulmer Hamburg
Tanja Ahf Hamburg
unteilbar ich art Hamburg Künstlerin
Irmgard Jasker 22880 Wedel Arbeit in der Friedenswerkstatt Wedel
Cafe Zuflucht Dannenberg Claudia Dittrich-Kloth Dannenberg Treffpunkt zur Unterstützung beim Ankommen
Finn Rudat
Martina Bertuch Hamburg Verwaltungsangestellte
Holger Börgartz Altona
Freyja Jürgens Hamburg Dipl. Päd.
Martina Doerner
Bündnis90/Die Grünen Hamburg-Bergedorf https://www.gruene-bergedorf.de/home/ Hamburg
Dirk Jakob Kreuztal
Herr Karl Schmengler Detmold Rentner
Daniel Beise Hamburg Rechtsanwalt
Agnes Kelm Berlin Studentin
Frau Angelika Mahmoud Hamburg Rentnerin
Daniel Meene Küsten Sozialpädagoge
Kerstin Philipp Hamburg
Karin Uhlig
Melanie Klimmer Würzburg Journalistin
Susanne Aue Hamburg Frauenärztin
Pia Neumann
Gisela Beck Hamburg
Rene Kronenberg Hamburg Angestellter
Gopal Kaur Susanne Gauß Hamburg Rentnerin
Joachim Fischbuch Hamburg
Petra Vierecke Hamburg Korrektorin
cordula kropke hamburg fotografin
Loulou M. Weder Hamburg
Marion Henning Hamburg
McGuffin Foundation, Sektion Hamburg http://mcguffin.blogsport.de/ International
Matthias Lohse Elmshorn
Frau Paula Troxler Zürich Grafik Design
Kai Elmendorf Hamburg
Johanna von Blanc Hamburg
Hannah Zimmermann Wissenschaftlerin, Politische Bildungsarbeit
Anna-Maria Eulenberger Hamburg Rentnerin
Inge Kruse Rentnerin
Christoph Falk Hamburg Lagerist
Nike Macht
Hr. Andreas Lackmann Hamburg Krankenpfleger
Johnny Raw - 100% antirassistischer Band Support facebook.com/johnnyrawsupport Hamburg
Heiko Kirschner Hamburg
Peter Zenker
Herr Bastian Martini Mölln
Dr. Harald Wieser Hamburg Journalist
Christine Thimm
Dr. Annette Ballhorn Bordesholm Frauenärztin
Tobias Salzmann Hamburg Consultant Developer
Prof. Dr. Kathrin Schrader Hamburg Dozentin
Andrea Schulz-Meinen Hamburg HP Psych.
Frau Gertrud Elmerhaus Hamburg Rentnerin
Iris Säger Hamburg Kitaleitung
Sonja Gutsche Mohrkirch Lehrer
Sarah Nolle Bad Rappenau
Magda Stöffler Hamburg Aviation
Nils Wulff Hamburg Handwerker
Frau Brigitte Wulff Hamburg Ergotherapeutin
1957 Phoebe Schafschetzy-Schlegek Hamburg
AfricAvenir International e. V. Kahbit Ebob Enow www.africavenir.org Berlin Projektkoordination
Tim Knickel Hamburg Verwaltungsfachangestellter
Susanne Backs Greifenstein
Christoph Lenz Göttingen Sozialarbeiter
Jochen Berger
Oswald Schmidt 65549 Limburg Rentner
Doris Henning Drage Hebamme
Herr David Schwinger Hamburg Erzieher
Cafe Cralle www.cafecralle.wordpress.com/ Berlin
AG zu rassistischen Ermittlungen'/Antifaschistische Aktion Hamburg
FÜR SOZIALES www.fuersoziales.de Hamburg
Dina Mulic Hamburg
Herr Hartwig Langholf Soltau Lehrer
BODEN.4 Handels GmbH www.boden4.de Hamburg
Lisa Unverdorben Hamburg Migrationsberatung
Claudia Grabbe Hamburg Schuhmacherin
Bodo Schulz Heidenau/Sachsen
Júlio Matias Hamburg
DIE LINKE Ratzeburg Ratzeburg
Manisha Bakshi Hamburg Lehrerin
Danièlle Wall
Gunter Lattke Hamburg Mensch
KulturVielfalt Stadt.Land.Fluss e.V. Hamburg
Bernd Köhler Mannheim Liedermacher, Grafiker
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e.V.) www.baff-zentren.org Berlin
dagmar wolf bochum rentnerin
Carola Rokstein Hamburg Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Annette Tenedini Seevetal/ Hamburg Kauf. Angestellte
Hans-Joachim Feller Roßdorf Lehrer im Ruhestand
Elisabeth Beer Malente Sprachpatin
Erziehungs- und Bildungswissenschaftler Mahmut Cetin Hamburg Sozialpädagoge
Barbara Schumann Hamburg
Konzeptküche.03 www.kk03.de Hamburg
Denise Walter Hamburg
Bianca Wolter
Liliana Zart Jacques Hamburg Sozialpädagogin
1989 Odette Kullmann Hamburg
Silvia Schulte Krummendeich Rentnerin
Melina Lehfeldt Hamburg
Sabine Vielhaben Hamburg Soz.Pädin
Stefanie Janssen Hamburg Counsellor
mirko Reinardy Lübeck Weltverbesserer
Piet Lache Hamburg
Jan Günther Schmalfeld Tischlermeister
Dr. Michèle Pauthe BerlinLehrer Lehrerin Rentnerin
Marie Wormit Hamburg
Tami Nguyen Sömmerda Elektromontierer
Martin Ranzau Hamburg
Jasmin Smalls
Antje Kosemund Vomp / Tirol Beamtin a.D.
Flüchtlingshilfe Hamburg-Mitte e.V. Adenauerallee 10 Hamburg
Isabell Sardarian Göttingen
Jan Hoorn Hamburg Kommunikationsdesigner
FC St. Pauli Fanclub Hafenklang Hamburg
Tomas Ciura Hamburg Fahrlehrer
Migrationsberatung BLEIBEN http://bleiben.zufluchtwendland.de/ Hitzacker
Frau Farina Albrechtsen Braunschweig
Frau Anja Knorr Buxtehude erzieherin
Maria Janßen Hamburg i.R.
Henrik Schäfer Köln
mika guischard arendsee
1949 Susanne Adamsons Hamburg Jugendschöffin, Kirchengemeinderat
Moritz Krug Berlin Student
Svenja Möller
Kommunikationszentrum paradox Bremen https://www.paradox-bremen.de Bremen
Bettina Reuter Hamburg
Frau Gaby Vlasics Hamburg
Frau Imke Fiedler Hamburg
Regina Niemann Kiel Physiotherapeutin
Hengge Hengge Berlin Kommunikationsdesigner und Stadtaktivist
Leonardo De Araujo Hamburg Angestellter
Franziskanerin Sr. M. Elisa Kreutzer Reute / Bad Waldsee Interkulturelle Begegnungsarbeit / Öffentlichkeitsarbeit
Gabriele Blum Hamburg rentner
Sven Reiprich Burghausen
si! soziales & innovation https://sbb-si.de Hamburg
Tilman Zschach 24326 Nehmten Kraftfahrer
Johannes Mader
Kerstin Blohm Hamburg Betriebsrätin
Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Kiel Gazi Sikican www.gruene-kiel.de Kiel Geschäftsführer Bündnis 90/Die Grünen
Dr. Delia Schindler Hamburg
Andre Rebstock Hamburg
Frau Dorothea Vienken Herten Privates Engagement für eine ganze Familie
Agnes Kleis-Fried Hamburg Sozialpädagogin
Frau Sabine Kalk Hamburg
Frau Sabrina Micheli Hamburg Management
vera paasch Todtglüsingen Gärtnerin/Erzieherin
Julia Feifel Frankfurt Kindertherapeutin
Anna Ubbelohde Hamburg Kirchenmusikerin i.R.
Ringelpiez Hamburg
Kinderladen Maimouna e.V. Hamburg
Frank Schütz 25336 Elmshorn Angestellter
Meike Exner Hildesheim Studentin
Tilman Krüger hamburg Sozialarbeiter
Oliver Schumann Hamburg
Joachim Kunitzsch Geesthacht Konrektor a.D.
Afaf Abou Alfeh Varel Dolmetscherin und Studentin
Normen Niebuhr Hamburg Geschäftsführer quatraCare Gesundheitsakademie gGmbH
Bernd Facklam Mönkeberg Unruhestand
Lea Kopittke
Angela Stein-Ulrich Korschenbroich Kreistagsabgeordnete B90/Die Grünen
Johanna Werheid Berlin
Frau Manal Marouf Berlin social worker
Patrick Schulz Hamburg
Andréa de Moraes Barros Münster
Daero Eritrea Weißenburgstr. 34 Kiel
Luise Schirmann
Bernd Richardt Essen
Herr Burkhard Haasch Großenbrode KULTURVERMITTLER
Bettina Kohlert
Merlin Kauczor Hamburg Web Developer
Frau bernadette mönnich 49393 lohne pädagogische mitarbeiterin
Gode Wilke Hamburg Systemischer Berater, Künstler
Josefine Vasapollo Hüls Bürokauffrau
Ingo Morgenroth Berlin
Lennart Krach Gießen
Neonschwarz www.neonschwarz-music.com Hamburg
Wolfgang Thürmer Reinbek
Freies Radio Neumünster https://freiesradio-nms.de/ Neumünster
I'm a refugee and against the racism Farhad Baloch Göttingen
Marion Hukriede Hamburg
barbara geisler wedel
Frau Maxi Unseld 22850 Norderstedt OV DIE LINKE Norderstedt
1998 Nina Greifenstein Osnabrück Student
Idil Üner Hamburg
Frau Marion Markert Neumünster Freizeitgestaltung
Herr Reinhardt Silbermann Hamburg
Frau Kathrin Spranzel 23669 Timmendorfer Strand Sozialpädagogin
frau waltraut jacobsen hamburg rentnerin
Lydia Katzenberger Marburg
Christina Yildiz Hamburg Sozialarbeiterin
Frau Maud Merholz Hamburg
Brigitte Maus 86150 Augsburg Kindertagespflege
Rosemarie Ayuto Fehmarn
Florian Weisz
Balakumaran Seetha Ezhil Hamburg Student
Herr Adam Alazawe Erfurt Moderator, Redakteur. Radio F.R.E.I
Dieter Schwenn Hamburg
Wilfried Jannack Hannover Lehrer i.R.
Café Exil http://cafe-exil.antira.info Hamburg
Frau Christine Ciampa Offenbach
Anke Albrechtsen 24326 Nehmten e-commers
Till Klockmann Hamburg
Anja Herkenrath Elpersbüttel Behindertenhilfe
Frau Angelika Diesen Lingen (Ems) Rentnerin
Melisa Avsar Berlin Studentin
Wolfgang Krumm
Corinne Besenius Leipzig Studentin
Menschen Willkommen www.menschen-willkommen.org Bremen
Patricia Hocke Berlin
Herr Julien Thiele Hamburg Sozialarbeiter Wohnungslosenhilfe
anne keppeler hamburg Rentnerin
Silke Storjohann Hamburg Fotografin
Frau Barbara Kuschke Hannover Rentnerin
NARUD e.V. www.narud.org Berlin
Nicole GOERGES KALTENKIRCHEN Büroangestellte
Hamburg-trinkt- Braunweiss e.V. hamburg Völkerverständigung durch Solidarität
Z Isabella Galling Hamburg
Wiegels Lara Wiegels Hamburg Studentin/Sozialarbeiterin
Junge Europäische Föderalist*innen Göttingen jefgoe.wordpress.com Göttingen
Kollektiv FairBindung www.fairbindung.org Berlin
Kristina Utz Berlin Promotorin für ein Wirtschaften jenseits des Wachstums
Sophie Van de Vyver Hamburg Studentin
Julia Schmökel Lüneburg öffentliche Verwaltung
Cine k, Kino Oldenburg www.cine-k.de Oldenburg
TIKI TAKA SANKT PAULI (FC ST. PAULI FANCLUB) Braunschweig
Tina Müller
Frau Sedigheh Asghary Hannover Rente
Mechthild Hartung Wolfsburg Aktivistin in VVN/BdA und Flüchtlingshilfe Wolfsburg
Barbara Müller DFG/VK
Joachim Zoepf Erftstadt Musiker
Peter Schäfer Gondelsheim Dipl.-Ing.
Georg Krecklow Rentner
Olaf Kipp Klein Offenseth-Sparrieshoop
Ulrich Raschkowski Wolfsburg Vorstandsmitglied Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.
Integration.Flüchtlinge.Kamp-Lintfort e.V. www.if-ka-li.de Kamp-Lintfort
Bernd Kloss Wanzer
Lukas Schwab
Dr. Frauke Schreck Hamburg Ärztin im ruhestand, ehrenamtliche Tätigkeit in der Flüchtlingshilfe und im Interkulturellen Garten Wilhelmsburg Hamburg
Alexandra Shchigunova Elmshorn
Ein man will Frieden Jusef Jajo Augsburg Lieferservice
marxistische linke - ökologisch, emanzipatorisch, feministisch, integrativ www.kommunisten.de
Tableau Kulturcafé facebook.com/TableauKulturcafe Flensburg
Sieglinde Schmidt Hamburg
Herr Tilman Winter Hamburg
Anne Jagemann Hamburg KurzFilmVerleiherin
Dirk Schneider Rostock
hannah grnbrg hannover antiracist feminism
Anna Feistel Hamburg Kulturmanagement
Laura Wadden Berlin IT-Ingenieur
Manuela Fett Erfurt mensch
Frau Clara-Marie Böning Hamburg Lehrerin
Claudia Salewski Düsseldorf
Herr Stephan Auroyer Hamburg
Stephan Rautenberg Hildesheim Sozialarbeiter
Katja Erdmann Lübeck
Klaus Köhn Reinbek
Prof. Dr. Ursula Neumann Hamburg
Axel Behrens Hamburg
Daniela Wiese Hamburg Sozialpädagogin
Rike Handlögten Osnabrück Schülerin
Anna Schumacher Hamburg Projektkoordinatorin Bildungsarbeit
Frau Gabriella Engelmann Hamburg Autorin
Julia Fuchs Hamburg Student
Naciye Demirbilek
Eva Braunsdorf Leipzig
Peter Dorsch Hamburg
Cornelia Bade-Governale Rendsburg Dozentin
Herr Burkhard Mielke Hamburg Sozialarbeiter
internationaler-kinderladen e.v. hamburg
Frau Anastasia Panagiotidis Hamburg
Franziska Förster Jena Unterstützung freiwilliger Sprachbegleiter*innen im Projekt Sprachnetz Thüringen
Frau Rut Afewerki Deutschland
Ann-Kathrin Morkötter Hamburg Studentin
Astrid Schulzke Neumuenster Sozialarbeiterin
Gunhild Grote Brokstedt Softwarentwicklerin
Katharina Köhler Hamburg Musikmanagement
Maria Mouldi
Norbert Helming Münster
Sophie Bickel
BUNDjugend Hamburg www.bundjugend-hamburg.de Hamburg
Werner Horch Hamburg
Nina Horn Travenbrück
Anais Dörpinghaus Bad Bevensen Schüler
Gesche Hausin Paderborn
Veronika Deinzel Hamburg
Rolf Bach Hamburg Pensionist
Dr Ghalib Al-Ani Hamburg Praesident der Organisation für Verteidigung der Menschenrechte im Irak/D, e.V
Olga Fritzsche Hamburg DIE LINKE. Hamburg
Laura Ullmann
herr hazan kahrizi neu wulmstorf Director of Alwan for LGBT Rights
Simon Leimbrinck
Alwan For LGBT Rights in Middle East and North Africa www.alwanqueer.com Hamburg
Cornelia Meyer Neu Wulmstorf Sozialarbeiterin
Kira Samtleben Hamburg
Jan Feddersen Hamburg Komponist
klub katarakt Festival www.klubkatarakt.net Hamburg
Anna Leimbrinck
Catalina Althoff Oldenburg
Sylvia Hecht Wittenberge Verkaeuferin
Marleen Thue Berlin
niels schönfeld hamburg rentner
Stefanie Krause Hamburg
Berliner Obdachlosenhilfe e.V. http://www.berliner-obdachlosenhilfe.de/ Berlin
Alexandra Gramatke Hamburg Geschäftsführerin KurzFilmAgentur Hamburg
Silja Ebeling Hamburg
Susanne Scherer Hamburg
CINEMATOGRAPHIC CLUSTERLADY Maike Mia Höhne Hamburg Curator · Director
Internationales KurzFilmFestival Hamburg www.shortfilm.com Hamburg
Astrid Gröchel Hamburg
Florian Stübing Hamburg Künstler
Silke Stadelmann
Jutta Verfürth Witzenhausen Gärtnerin
Alwan For LGBT Rights in Middle East and North Africa www.alwanqueer.com hamburg
Lawrence Zammitti Hamburg Auszubildender
Ralf Krüger Hamburg
Helga Blackthorne Wedel Rente
Hannes Abram Braunschweig Student
Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage halle-gegen-rechts.de Halle (Saale)
Gordian Best Berlin
Christina Jung Hamburg
Soziales Zentrum Norderstedt e.V. www.soziales-zentrum.de Norderstedt
Birgit Klemm Hamburg
Rasan Organziation www.rasanorg.com Sulaimanyah, Iraq
Lisa Hollederer Hamburg Erzieherin
Dorothee Georg Hamburg
Sankt Pauli Museum e.V. www.sankt-pauli-museum.de Hamburg
Arbeitskreis Ausländer Celle
Freak Out Connection https://facebook.com/fochamburg Hamburg
johanna joehnck hamburg lehrerin
1997 Melanie Seitter
Larissa Walker
Eva Brinkmann Hamburg
Anke Martinez-Wiesmann Frankfurt DaZ-Lehrerin
Dipl.-Ing. Wilfrid Grote Hamburg Angestellter
Bianca Wenzel
Frau Lisa Becker Kleinwallstadt Student
Urte Von Varel Feilitzsch
Afghan House e.V Hamburg
Dip. Ing Aman Ashuftah Hamburg Selbständig
Dr. Brigitte Ziehlke Hamburg Sozial- und Erziehungswissenschaftlerin
Jan Wittmann Hamburg Stellv. GF
Noerdisch GmbH www.noerdisch.de Düsseldorf
Chris Zepernick Hamburg Geschäftsführer
Embassy Of Hope- Thalia Theater https://www.thalia-theater.de/de/international/embassy-of-hope/ Hamburg
Hannah Stollmayer Hamburg
Susanne Vahl Hamburg Angestellte
Frau Heike Meyer Göttingen
Sebastian Bodirsky Berlin Video-Editor
Sylvia Plewa Hamburg Sozialarbeiterin
Leyla Hzr Hamburg
Bitte wählen Peter Landmann Bad Breisig Rentner
Dörte Land Drage
Brigitte Wever Baldham
Kai Starfinger-Kothe Hamburg
IGM-Mitglied
Verena Hecht Düsseldorf Student
Olaf Harms Hamburg Vorsitzender LBV ver.di-hamburg
Kristin Hallmann Wedel Planerin
Melisande May Hamburg
Frau Irm Wundenberg Hamburg Kunsterzieherin
Melanie Runge Hamburg
Norma van der Walde Buchholz Lehrerin i.R.
ver.di Bundesmigrationsausschuss www.migration.verdi.de
Renia Rieger Hamburg
Frau Heba Mohammed Hamburg
Cornelia Konrad Berlin Sozialarbeiterin
Ana Guedes Berlin
Corinna Naeve Hamburg Lehrerin
Barbara Schulz Hamdorf
Nina Köster Hamburg Personalreferentin
Die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz zu Hamburg www.spihamburg.org Hamburg
Ingo Drzewiecki Hamburg Bürokaufmann
Anke Mai Übersetzerin
Fe Hentschke Berlin
Dr. Silke Pawils Schenefeld
Dr. Katja Schulze-Brüggemann Hamburg
Leo Galwas Hamburg Clown, Künstler
Laura Hunger Santiago Berlin Sprach- und Kulturdidaktikerin
Tina Vibila Hamburg Kaufm. Angestellte
Frank Roth Limburg Service-Techniker
Daniel Sauthoff
Regine Aumüller Hamburg Heilpraktikerin und Coach
Lina Oelschläger hamburg
Joenna Platen Hamburg Heilpraktikerin
Laura Matthias
Andreas Plathe Hamburg
ingrid pälloth nürnberg Student.ehem.Gewerkschaftsangestellte
Anne Kirschneck Berlin Geschäftsführerin Pädalogik gGmbH
Heinz W. Bartels Buchholz/Nordheide Solidarische Mitarbeit in der Antifaschistischen Begegnungs- undErholungsstätte Heideruh, Buchholz
Steffen Schade
Evelyne Püschner-Koske München Ehrenamtliche
Gina Eickers Berlin
Annette Koch-Obazuaye Darmstadt Pschologin
Jens Tiedemann Hamburg Lehrer
Petra Dielmann Mannheim Büroangestellte
Dorit Püschel Hamburg Erzieherin
Lydia Twesten Winsen Luhe Verwaltungsfachangstellte
Tobias Wessels Hamburg
Selena Kahle Hamburg Pädagogische Aushilfe
Susanne Pudwell Hamburg Supply Chain Manager
anina wiggert
Thomas Abu-Sakr Düsseldorf Pädagogeü
Prof. Dr. Richard Sorg Hamburg Pensionierter Hochschullehrer
Julia Kettner Berlin Studentin
Sandy Holzapfel Eberswalde Studentin
Luis Carrera Berlin Bildungsreferent
Heide Breuninger Hamburg Rentnerin
Agatha Güllicher Lübeck
Mick Petersmann Hamburg Un-Ruhestand
Dr. Werner Treß Potsdam Moses Mendelssohn Zentrum
Moloch Hamburg
Mehr Demokratie e.V. LV Hamburg https://hh.mehr-demokratie.de/ Hamburg
Kai Vollbrecht Hagen im Bremischen Diplom-Verwaltungswirt
Ute Ganschow-Okpo Hamburg Erzieherin
Herr Jens Froeling Germany Hamburg
Rabea Tüllinghoff Osnabrück Studentin
Fabrizio Leoncini Hamburg Erzieher
Frau Birgit Meixner-Oakes Würzburg Theaterpädagogin
Freddie Crone-rawe Großensee Personalverwaltung
Lisa Pontén Berlin Studentin
Sabrina Bahr Osnabrück
Hans Tombrink Gifhorn Empfang und Beschwerdemanagement Wohnungslosenhilfe
Susann Haberl Eberswalde Praktikantin im Altenheim
Helga Wenger Hamburg selbständig und Rentnerin
David Kraft Kassel Studium
Forum gegen Gewalt und Rechtsextremismus http://www.cellerforum.de Celle
Verena Drosner Berlin Theaterproduzentin
SoLeKo www.soleko.org Berlin
"haveno", Psychotherapie und interkulturelle Kommunikation www.haveno.de Hamburg
Bildungs- und Beratungskarawane e. V. www.bbkarawane.de Hamburg
Ulrike Koldehoff
Erling Eichholz Hamburg Ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer
anke schreuder warendorf
Regina Sörgel
Lucas Gerken Bremen Heilerziehungspfleger
Christian Wehner Berlin
Alexis Schwartz Güstrow Eine-Welt-Promotor
Hanne Riemer Jesteburg
Almut Schilling Göttingen
Lena Becker Darmstadt
Karla Blome Hamburg Verwaltungsangestellte
Sarah Irek Hamburg Sozialmanagerin
Barbara Steinberger Frankfurt Psychologin
Runder Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel www.runder-tisch-kiel.de Kiel
Pusteblume Produktion Frederice Klinge Hamburg Filmemacherin
Carla Malina Himbergen Schüler
Johanna Von Berlepsch
Herr Karl-Heinz Schmidt Helmstedt Mitglied im Kreisvorstand,DIE LINKE
Claudia Thorn Hamburg
peace brigades international (pbi), Deutscher Zweig e. V. https://pbideutschland.de/ Hamburg
GLÜCK - Das Gute gegen das Gute Benet Rix Hamburg Veranstaltungskaufmann
Linda Schabacker Hamburg
dokumentarfilmwoche hamburg e.V. Www.dokfilmwoche.com Hamburg
Dagmar Melzer Berlin Freelancer
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. www.iaf-bremen.de Bremen
Michael Schade Hamburg
Barbara Pier Hamburg Malerin
Lena Ade Stuttgart Austauschprogramm Koordinatorin
Jan Vahlenkamp Hamburg Citoyen
Dr Jakob von Trotha Braunschweig Wissenschaftler
Prof.Dr. Sabine Broeck Bremen Professorin
dokumentarfilmwoche hamburg e.V. Hamburg Filmfestival
Florian Nagel
Noemi Klosner
Familienplanungszentrum Hamburg www.familienplanungszentrum.de Hamburg
Interkulturelle Begegnungsstätte e.V. www.ikb-integrationszentrum.de Hamburg
Frau Jacqueline Schädel hamburg
Laura Ekl
Ragazza www.ragazza@-hamburg.de Hamburg
KuZe Studentisches Kulturzentrum www.kuze-potsdam.de Potsdam
Initiative "200 nach Marburg" Marburg-Lahn
Lena Räther Rostock Dramaturgieassistentin
Berit Reents Oldenburg
Hackfleisch Vegan Hamburg
Friederike G. Hamburg
Herr David Sinkemat Hamburg
Christoph Braunschmidt
Hilfsverein St. Ansgar e.V. - Die Alimaus www.alimaus.de Hamburg
Lena P. Berlin Studentin
Emil Pfafferott Hamburg
Elisabeth Seidlitz Hamburg
Christlicher Verein Zur Förderung Sozialer Initiativen In Kiel www.cvkev.de Kiel
astrid bah hamburg
Arbeitskreis Asyl Cuxhaven e.V. incuxhaven.de Cuxhaven
Antonina Macek Hamburg Raumausstatterin
Janina Dannenberg Hamburg
David Saputera Bremen
Tanz Dich Hai
Evangelischer Verein fü Innere Mission in Nassau - Jugendhilfe www.evim.de Wiesbaden
Sophia Engelberts Emden DAZ DAF Dozentin Sozialarbeiterin
Barbara Regling Pinneberg Pensionärin
Nina Felekoglu stuttgart frührentnerin
Silja Danz Hamburg
Anna Blümner Hamburg
Lena Räther Rostock Dram,
Charlotte Huch Hamburg
Dipl-Soz doris dettmer hamburg Betreuung
Karin Walther Dörverden Bildungsreferentin
Maria-Elisabeth Fritzmann
Eva Janssen Hamburg
Katharina Schnitt Hamburg
Martin Asbahr
Paula Schneider
Olaf Willuhn 22949 Ammersbek Teamleiter AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.
Monika Schreiber
Kristien Bednarz
Kristina Berg Hamburg Reisekoordinatorin
InterCultur gemeinnützige GmbH www.intercultur.de Hamburg
Pascal Schurmann Oslo Student
Sabine Landt Hamburg
Jérôme Niebuhr Hamburg
Jella Heitmann
Tim Spremberg
susan navissi berlin
Esther Wendland Rellingen
Werner Lange Frankfurt am Main
Christina Daniluk Hamburg Kita-Leitung
Henry Wilhelm Vagt Rostock Referent politische Bildung
Judith Cole Hamburg
Steffi Lehmann Potsdam
Andrea Naujoks Hamburg
Angela Mueller Hamburg Attac Mitglied
St. Pauli Fanclub Tresenkurve Hamburg
Aike Immig
Angela Hartwich
Rhythms of Resistance Bremen
Susanne Klewitz Hamburg
Frau Ursula Schick Bremen Soz.paed.
Dr. Ulrich Kypke Kellinghusen Vorsitzender Seniorenbeirat Kellinghusen
Martin Westendorf Berlin Lehrer
Lukas Milde Berlin Rentner seit 2017
Gabriele Wagner Bremen ehrenamtliche Begleiterin von Geflüchteten
Cornelia Stöber Hamburg Dipl. Sozpäd i.R.
Ibrahim Cavas Hamburg Student
Swoosh Lieu (feministisches Performance Kollektiv) www.swooshlieu.com Frankfurt / Hamburg / Berlin
Jérôme Niebuhr Hamburg
Judith Cole Hamburg Englischlehrerin
Gabi Hasenstab Mainaschaff
Ursula Twenhövel Kellinghusen Physiotherapeutin
Wilma Jagnow Friedeburg Sozialpädagogin
Wolfgang Jagnow Friedeburg Rentner
Refugee Network Göttingen e.V. www.refugee-network-goettingen.de Göttingen
Herr Hussein Alhajyousef Bad oldesloe .......
Katharina Trippen Hamburg Hebamme
Isabelle Czok-Alm
Sonja Lewitz Bochum
Lara Mockewitz
Mathias Busse Hamburg Promoter / Urban Wildlife
Nicole Schatte Hamburg Familienkinderkrankenschwester
Britta Sominka Hamburg Kulturpädagogin
Verdi Migrationsausschuss Hamburg Hamburg
Emilija Mitrovic Hamburg Verdi Landesmigrationsausschuss Hamburg
Lina Klingebeil Hamburg Lernort KulturKapelle, Apoidea Hamburg e.V.
Max Rickert
Moritz Etorena Hamburg (Eimsbüttel) Künstler
Kollektiv Hexasxhwarz Anna Tikhonovic Hamburg Kunst- & Kulturkollektiv
Miriam Nieveler Aix-en-Provence
Markus Zarbock Hamburg Dipl.-Kfm.
Valerie Wächter
Dieter Buttler Buxtehude Schulassistent
Surya Joshua Bobzin
Wutzrock Festival Hamburg Festival
Anna Matuszewski Hamburg
Tahmina Nassimi Hamburg
Gruppe für antirassistische Intervention & Kritik (GaIK) Hamburg
linke Barrierefrei(e)räume schaffen Berlin
jour fixe initiative berlin http://www.jourfixe.net/ Berlin
Judith Groll HH StudentIn
Matthias Petry 50181 Krankenhaus
LAG Kinder- und Jugendkultur e.V. www.kinderundjugendkultur.info Hamburg
Jelena Brune Hamburg Psychologin
Kollektiv #000 www.hexaschwarz.com Hamburg
Veranstalter Vincent Wittif Hamburg Veranstalter / DJ
Verflixt & Zugedröhnt Hamburg
Sebastian Krüger Hamburg Künstler
Uwe Reußwig Schellerten Prensionär
Kerstin Vogelsberger Hamburg Illustratorin
Daniel Tekieli Hamburg Student
WobWob! Hamburg
Michael Rüter Norderstedt Willkommen-Team Norderstedt
Hilde Bäcker Norderstedt Ehrenamtlich tätig für Migranten
Noelle Walter Husum
Deutsches Mauthausen Komitee Ost e.V. www.dmko.de Berlin
Julia Kelly Flensburg Teacher
Carsten Meyer-Lütgens Hamburg Aikido-Lehrer, Informatiker
Deika Sonnenberg
Leonora Schipper Frankfurt am Main
Margit Kobold Ingelheim Psychosoziale Betreuung Flüchtlinge
Power Tower https://www.facebook.com/powertowerhamburg Hamburg
Paul Linus Weilandt Hamburg Promoter
MLPD_Hamburg www.mpld.de Hamburg
Narzisse Nianur Hamburg
Laura Schröder Bochum
Genossenschaft für urbane Kreativität eG www.gukeg.de Berlin
Druck! Jonas Thomsen Hamburg
Manuel Plewe Hamburg Angestellt
Andreas Vogt Hamburg Grafiker
Manni Frohloff München Selbstständig
Europakoordiatorin von Weltfrauenkonferenzen Susanne Bader Hamburg Frauenaktivistin
Franziska Brehmeier Hamburg Sommelière
Maren Fröhling Hamburg
Ann-Catrin Bredehöft Hamburg Lehrerin
Katrin Eichhorn Kiel
Sebastian Nadal
Luca Hinrichs Hamburg DJ/Producer
HTD - Hannover Tanzt Draußen https://www.facebook.com/Hannovertanzt/ Hannover
Stephanie Woitek Düsseldorf Ingenieurin
Tanja Stobbe Hamburg
Stützpunkt Hamburg
Kunstverein St. Pauli http://www.kunstvereinstpauli.de/ Hamburg
Depri Disko www.facebook.com/depridisko Hamburg
Off The Radar Hamburg e.V. http://offtheradar.net/ Hamburg
Nathalie Porsiel Hamburg Studentin
Kulturkosmos e.V. www.kulturkosmos.de Lärz
Leif Kolbow Hamburg
Rick Scheffel Hamburg
Osman Oguz Dresden Student/Soziale Arbeit
Martina Singh Willich
Angelika Maurer Südbrookmerland
Monika Camara Nürnberg Freischaffende Künstlerin und Pädagogin
Emily Klemt Hamburg Azubi
Tanja Pipping Hamburg
Franziska Wagner Karlsruhe
Susanne König Hamburg
Teresa Rimbach
Michelle Runge Hamburg
Dirk Schäl Lehrte Krankenpfleger
Andreas Effenberger Gingen Arbeitssuchend
Oliver Schröder Hamburg
Land in Sicht - Transition (LIST) http://list-celle.over-blog.com/ Celle
Kai Hochstetter Hamburg Menschenzoo St.Pauli Siebdruck
ohne DeLinkeMichel Kamrad Monnem Hausmann
- Wolfgang Prinz Tübingen
Marc-André Klotz Hamburg Theater- & Musikpädagoge
Janine Büchner Hamburg
David Meins
Michael Töpfer sonnewalde Angestellter
Leonard Just Hamburg
Dipl. Ing. Christoph Kuhn Hamburg
RPA Presse & Medienverlag www.rpa-media.de Stade
Jenny Seiler Hamburg Grafikdesignerin
Kevin Ruser Kiel
Dr. Joachim Hoffmann Hamburg Biologe
Liza Kis Bremen
Sabine Conti Kassel Architekt
Inititiative Schlüsselmensch e.V. www.initiative-schluesselmensch.org Freiburg
Frau Eike-Maria Gerke Hamburg Unternehmerin
Sigrun Wagner Berlin
Manfred Zieran Frankfurt Stadtverordneter für ÖkoLinX-Antirassistische Liste
Christine Olde Hamburg leben
Norbert Meyerhöfer Berlin Veranstaltungskaufmann
SPD AltonaNord-Sternschanze spd-ans.de Hamburg
hardy .
Sabine Vogel Stuttgart Gewerkschaftssekretärin
Bruno Zweifel Basel
sur le pont www.surlepont.ch Basel
Marcel Gross Basel Grafikdesigner
Vera Kropp Varel Psychiatrische Pflege
Alf Meier Uelzen Staplerfahrer
Martin Anders Eckernförde
Cynthia Burghard Künzell
Christoph Von Stritzky Leck Coach
Silvia Jansen-Siebcke Mönchengladbach Musikerin
Marina Mirosavic Hamburg Krankenschwester
Alexander Kley Mölln Lehrer
Karina Perrogon Wien Projektmanagerin
Jutta Große Osnabrück DaZ- Lehrerin
Dr. Anton Große Osnabrück Lehrer
Bernd Lünsmann Buxtehude
Dagmar Gerhard Netphen Lehrerin im Ruhestand
Tanja Neelsen Hamburg Erzieherin
Antifa Trier https://www.facebook.com/Antifa-Trier-1633665370043036/ Trier
Herr Rigo Dötsch Ilmenau
Dipl.Psychologin Mahshid Saadat Hamburg Psychotherapie
The Silent University http://stadtkuratorin-hamburg.de/en/associated-projects/the-silent-university/ Hamburg
Siggi Renz Hamburg Kaufm. Angestellter
sabine boeckel hamburg
AStA HAW Hamburg
Jakob Kopczynski Hamburg Dozent / Medienproduzent
Ulrike Schwermann Hamburg
Nina Wollner Hamburg Dipl. Designerin
Lisa Walter Hamburg Student
Peter Gerken Hamburg Organisationsberater & Coach
Gisela Gelhaar Hamburg Gedächtnistrainerin
Kassandra Henze Lübeck
Gordon Nappy G Clay Hamburg DJ/Musiker
Felix Holst Tangstedt Student
Dipl. Ingenieur Anke Dücker Boostedt Leitung AWO Sozialkaufhaus
Friederike Siebelts Hamburg
Anke Jürgens Berlin Rentnerin
Cheri McKinley Wuppertal Erzieherin
Tilmann Keller Hamburg Mensch
Q Sabine Boeckel Hamburg
Frau Tami Goseberg Lüneburg Studentin
Mara Schillings Neuss
Andrea Glass 21386 Betzendorf Bauingenieurin
Meno Stemmermann
Kirsten Ebert Hamburg
Florian Gastell Hamburg Psychologe
Marco Eckert Hamburg
katrin gehrke strehla
Dirk Luther Hamburg
Institut für Konfliktaustragung und Mediation e.v. ikm
Sara Hillebrecht Landsberg
Luis Jacobs Elmshorn Schüler
Alexander Robert Herren Zürich
Magali Moussa
Dagmar Säger Hamburg Coach
Wohnprojekt StattSchule Hamburg
Patrick von Schuckmann
Katja Logemann Hamburg
Petra Becker Hamburg Koordinatorin für Humanitäre Projekt
Safe Night e.V. https://www.facebook.com/safenighthamburg/ Hamburg
Hanna Meißner Berlin
PS: Cultura Kulturmarketing - Beratung Hamburg
Ute Kommerell Hamburg Ärztin
Heike Ullrich-Bonilla Torres Stuttgart Sekretärin
Annette Tempelmann Kiel
Ute Zimmermann Hannover
Peter Kastner Hamburg Azubi
Jule Lübcke HAMBURG
Katharina Liedtke Hamburg Diplom Sozialpädagogin
Fernando Müller-Hellwig Hamburg
Tanja Mehnert Elmshorn
Jennifer Rach Hamburg
Aaron Luther Osnabrück Saxofonist
Bettina Izzo Hamburg
Birgit Sitter Moelln Beamtin
Jeong Yoon Hübner Kiel
Breite Masse Sankt Pauli Hamburg
3001 Kino www.3001-kino.de Hamburg
Wilfried Kolmer
Dipl.-Ing Maria Ester Gonzalez Losada Hamburg tech, Zeichnerin
DiEM25 - Democracy in Europe Movement 2025 https://diem25.org/main-de/
Helge Sörensen Leck
Petra Abelein 69469 Weinheim Sachbearbeiterin
Herrr Rainer Dau Kiel Architekt
Verena Scheuring Tübingen Selbständig
Michael Joho Hamburg
Pauline Franz Hamburg
Reimund Stehr Hildeßheim Rentner
Hannelore Weskamp Hamburg
Bernd Hüttner Bremen Autor, Aktivist und Archivar
Christiane Ertelt Hamburg Friseurin
Kati Flenner Hamburg
POWER SUFF GIRLS www.facebook.com/powersuffgirls Hamburg
claudia omoregie mannheim altenpflegefachkraft
Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung e. V. www.hamburgerforum.org Hamburg
Silvia Wojczewski Frankfurt am Main
Chiara Jansen Hamburg Auszubildende
Christa-Maria Kunst Hamburg
Helga Döring-Kles Hannover
Julia Anderson Hannover
Rolf Burgard
Alfons Huwe 67346 Speyer Bei der Speyerer Freiwilligenagentur
Margarete Müller Hannover Rentnerin
André Borsch Braunschweig Niederlassungsleiter
Thorsten Grett Fockbek Suchtberater
ZBBS e.V. www.zbbs-sh.de Kiel
Levent Baysoy Hamburg Angestellter
Mark Jones Kassel Zweiradmechaniker/ Fahrrad
W'U humberg Majid Bajwa Berlin Asyl, student
Sarah Fritsch Hamburg
Anna Wuhnsen Kiel
Frau Esra Mermut Hannover Studentin
Albina Cemanovic Kiel Verwaltung
Nils Lindenmaier Hamburg
Leon Fischer
Idun Hübner Kiel
Patrick Meissner Hamburg
Miriam Söhner Berlin
Markus Jasker Hamburg Customer Success Manager Software Industrie
Natalie Borghold Kassel Gesundheits- und Krankenpflegerin
Sylke Störmer Hamburg
Simon Söhner Schwaigern
Heike Adams Hamburg
Leon Witte Hamburg
TURBOST.PAULI (Fanclub FC St. Pauli) https://twitter.com/turbostpauli Hamburg
Sebastian Krenberger
Amrey Depenau Hamburg
Sabine Schwarz Aschaffenburg Banker
Redaktionskollektiv magischerfc.de www.magischerfc.de Hamburg St. Pauli
Elisa Pasderski
Thomas Schmidt Lübben Elektriker
Fernando Müller-Hellwig Hamburg
Maren Schulze Potsdam Grafikdesignerin
Patricia Krombach Krefeld
Philine Kupske Hamburg Sprachforderung in einer Grundschule
Flüchtlingshilfe Preetz http://www.sprachpaten-preetz.de/ Preetz (Schleswig-Holstein)
Paul Priebe Hamburg Rentner
Silvia Kleinschmitt Hanau
Max Maschke
Herr Andreas Erdmann Schulbegleiter (Integrationshelfer)
Regina Werner Berlin Angestellte
Denise Effenberg
Adrian Planer
Barbara Kaschubowski Hamburg
Fabio Beserra Hamburg Student
Nicolas Arp Berlin
Audiolith Holstenkamp 42 (rechts) 22525 Hamburg
Anne de Chénerilles Hamburg
Ort Jutta Ostheim Asylsozialberaterin
Anne Keller Oberstdorf Student
Xenia Hügel Buchen Autor
Diana Scholl Stuttgart Studentin
Rike Maerten Hamburg Kulturelle Arbeit
Melanie Freiesleben Hamburg Design
St. Pauli NU https://www.stpaulinu.de Hamburg-St. Pauli
Erik Hauth Hamburg Blogger & Podcaster @stpauli
Antje Gittel
Yvonne Bingert Hamburg Angestellte
Maryam Bonakdar Hamburg Journalistin
Eveline Haak Hamburg
Frau Ulla Weber Hannover Sozialpädagogin
Anja Sommer Bremen Verwaltungsangestellte
Farina Jäger Bühnsdorf
Oliver Zenglein München Netzwerker
Crew United Crew-united.com München
Jorden Wolf Hamburg Schüler
Elsa Wagener Hamburg SPD-mitglied
Janine Worg Hamburg
Manuel Luna Hamburg Schauspieler
Bettina Rakers Hamburg
Frau Claire Bruneau Nantes- Frankreich Deutschlehrerin in Frankreich
Tatjana Groeteke Hamburg
Oliver Zimprich Hamburg
Anna Cissokho Hamburg Sängerin
Dr. Roland Miyamoto Hildesheim Mathematiker, Gymnasiallehrer
Helene Windolph Hamburg
Christoph Schäfer Hamburg Chemistry-technician
Anti-Rassismus AG an der Uni Bielefeld Bielefeld
Johanna Kock Kiel Kinderkrankenschwester, Medizinstudentin
Stephan Tuschen Bielefeld Sozialpädagoge
O Jürgen Hueske Hamburg Krankenpfleger
Millerntor Brigade Hamburg
Nadine Hopf Dortmund
Michael Menges Adendorf
Sabrina Poppinga Emden Studentin
Barbara Klawun Hamburg
Daniel Herzog Brandenburg an der Havel
Jürgen Erdbories Bad Oldesloe Sozialpädagoge
Ninon Schubert Hamburg Drehbuchautorin
Quality Time Booking Berlin
Ralf Petersen Hildesheim Künstler
Antirassistisches Netzwerk Sachsen-Anhalt http://antiranetlsa.blogsport.de/ LSA
no lager halle Halle/Saale
Johannes Katzan Hannover Gewerkschaftssekretär
Katrin Klamroth Hamburg Dramaturgin
Sina Böhringer
Svea Mündlein Süderfahrenstedt Holzbildhauerin
Claudia Prass Hamburg
Birgit Neumann 23923 Schönberg
Max Leßmann Elxleben Selbstständig
KALULUWA (Band) Hamburg
Janita Kallmayer Würzburg Student
Simone Green Pinneberg Sozialarbeiterin
Amrei Forster Leipzig Student
Martin Scriba
lena rockstroh hamburg
Heidrun und Dieter Gadischke Bernau bei Berlin
Carolina Walker Hamburg Musicaldarstellerin
Lena Lappat Hamburg
Inga Paulus
OM10 Göttingen
Willkommen im Westend Berlin
ausgeCO2hlt
Karsten Peters Hamburg Antirassistischer Band Support
Medinetz Hannover e.V. - Medizinische Flüchtlingsberatung http://www.medinetz-hannover.de/ Hannover
Freifunk Hamburg https://hamburg.freifunk.net/
Gegenstrom Hamburg https://www.gegenstromhamburg.de Hamburg
Arab Filmclub Hamburg
Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş
Rostock hilft e.V.
Reclaim Club Culture
Simone Kock Hamburg Kfm. angestellte
Birgit Frank Hamburg
Andreas Hartle
jürgen meier Hildesheim Autor
Kathrin Willemsen Oranienburg
Udo Paulus Hildesheim
Coco Kraft Hamburg DJ, Promoter, Synch Manager (Freibank Music Publishing)
Günter Steigerwald Hofheim am Taunus Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut
HEFT http://heftraum.de/ Hamburg
Stefan Vohs Frankfurt am Main/Meer Desiner
Diplom-Sozialpädagoge Martin Jacobi Homberg-Efze Stationäre Jugendhilfe/Betreutes Wohnen
Jürgen Bader Hamburg Einzelmitglied Bündnisrat Internationalistisches Bündnis
Martina Taylor Frankfurt am Main Freiwilligendienst "Soziale Jungs"
Urte Bruncken Oldenburg
Elke Schiewe
Jutta Haedge Hamburg Rentnerin
Ralph Kolbe Berlin Ehrenamt
Anke Müller-Belecke Hemmoor Soziale Arbeit
B. Erdem Nürnberg
Hirn statt Hetze https://www.facebook.com/HirnStattHetze/ Berlin
I Amaya Lubeigt Bremen Dancer
Andreas Blechschmidt Hamburg Aktivist
Marcel Brader Eisenach Maschinenbediener
Monika Bergen Berlin
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) Hamburg www.dkp-hamburg.de Hamburg
Heidi Lahann Hamburg Kfm. Angestellte
Marie Brandt-Theuring
Volker Vödisch Hamburg Sozialpädagoge
FRAU michèle Rittener-Ruff 79160 Ardin - Frankreich Rentnerin
Stephan Roth Bad Schwartau
Edith Arends e.arends2014@gmail.com Hamburg Teilnehmer
Welcome & Learning Center www.wlc-lueneburg.de Lüneburg
Oona Braaker Lüneburg
Markus Thomas Hamburg Lehrer
Leonore Janner Hamburg
Frau Michaela Bleicher Ruhla/ Thüringen Hausfrau
Andreas Schmitt-Neumann Dienheim Ambulante Pflege
Detlev Suhr Bremerhaven Rentner
Vilma Jochim Hamburg Studentin
Cadenberge hilft Ulrich Beushausen Cadenberge Hilfe und Solidarität für/mit Flüchtlingen
Frau Elisabetta Thielen MONTE Pensionata
Christine Groß Rheine Buchhalterin
Martina Hegermann
Frau Razan Al-Syaseneh Rahden Englische Lehrerin
Silke Bogorinski 64331 Weiterstadt
Timo Wewetzer Hamburg Anlagenmechaniker
Marion Goettsche hamburg Sachbearbeiterin
Karen Hedergott Moers Diplom-Sozialwirtin
Interzone Pictures www.interzone-pictures.com Hamburg
Anastasia Chatzilouka Frankfurt Rentnerin
Christel Sohnemann Hamburg
Gabriele Sillah Kassel Rentnerin
DIE LINKE.Neukölln www.die-linke-neukoelln.de Berlin
DIE LINKE.Neukölln www.die-linke-neukölln.de Berlin
Doris Hammer Berlin polit. Mitarbeiterin
Aktionsbündnis #Nobärgida Berlin
Klaus Reuschel-Schwitall Leichlingen
Iris Wehberg Hamburg Kuratorin
Verena Burkhardt
Knut Weuste Leichlingen
Damaris Höger München Verkäuferin
Ralf Göbel
Die üblichen Verdächtigen (FCSP 1. Frauen Fanclub) Hamburg, Sankt Pauli
Jörg Tornow Gladigau Rentner
Mara Scholz Hamburg Künstlerin
Georg Theophil Hamburg
Marcel Loeb Bonn
Frau Elfie Teubler Köln
Géza Széchenyi Gyermely Rentner
Karin Renkewitz Brand-Erbisdorf
Hardy Blum Karlsruhe Dipl.Wirt.Ing.
Fam. U. Steinkrug
Rainer Woltmann Giessen Rentner
Sabine Jaiteh Dittingen Hausfrau
Fredrik Nedelmann Glückstadt Musikverleger
Britta Tornow Gladigau Rentnerin
MontagsLichter Initiative Europa Initiative für Menschlichkeit, Solidarität und Frieden.
JLouis Clément Toulouse
BI Bildung und Integration Hamburg Süd gGmbH https://www.bi-hh-sued.de/ Hamburg
Despina Altinoglou Hamburg
Lisa Täger Berlin
Madeleine Montoy Roanne. Frankreich Pensionierte Deutschlehrerin.
Bonn postkolonial
Erwin Lindemann
Lena Katharina Jonda Hamburg
Marlene Uljana Roloff Hamburg Schülerin
Friederike Lang Hamburg/ Lüneburg
Marie Schäffer
Carolin Hagedorn
Britta Beuel
Sebastian Dietz Lüneburg
St. Pauli Roller Derby https://www.stpaulirollerderby.de/ Hamburg
Herr Sebastian Rübsam Hamburg Gastronom & Vinylunterhalter
Antifaschistischen Initiative Kreis Pinneberg / Antifa Pinneberg http://antifapinneberg.blogsport.de Pinneberg / Kreis Pinneberg
Mona Hink 55487 Laufersweiler Erzieherin
Prof. Dr. Silja Klepp Kiel Wissenschaft
Cornelia Preusse
Ak Asyl - Flüchtlingsrat RLP e.v.
Birgitta Hentschel Hentschel Berlin VS BIG e.V.
Dr. Guido Kirsten Berlin Filmwissenschaftler
Frau Lili Mirecki Hamburg Studentin
Birgit Sacher Göttingen Soz.päd.
Verein für mobile Machenschaften e.V. http://mobilemachenschaften.de/ Hamburg
Jochen Klingner Berlin gute Frage!
Lisa Voigtländer Hamburg
Uebel & Gefährlich www.uebelundgefaehrlich.com Hamburg
Hans-Peter Weymar Hamburg Dokumentar-Filmemacher
Ursula Ruppert-Antabli 74182 ehrenamtliche Flüchtlingshelferin
Barflies United http://www.lfhr.cz/ Prague, Czech republic
Mechthild Villmow Bremen Leb enskünstlerin
Martin Holubek Berlin Erzieher
Frank Göhre 22299 Hamburg, Dorotheenstr. 143 Autor
Frau Franziska Menke-Music Hamburg Sängerin/UPS-Kurier
Sigrid Grollmuss Köln
Frau Sabine Weiß Hamburg Erzieherin
Cantina Popular www.cantina-popular.com Hamburg
Bistro Carmangole www.carmagnole.de Hamburg
Druckerei Zollenspieker Kollektiv GmbH www.zollenspieker.de Hamburg
Stefanie Mayr Hamburg
daniel ohanian
kargah e.V., Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit www.kargah.de Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover
Lotta Kirzeder Erfurt Freiwilligendienstleistende
Theo Bruns Hamburg Lektor
Anna Skorupski Rostock
Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V. www.fluechtlingsrat-mv.de
Muhyiddin Arisoy Hamburg
DIE LINKE Bezirksvorstand Hamburg Mitte Hamburg
mopl (montagsplenum) Bremen
neag (noch eine autonome gruppe) Bremen
Stefan Kytzia 63067 Offenbach
Rannelotte Pusback Hamburg Retired
Herr Thomas Schmidt Rostock
abbildungszentrum e.V. Hamburg
Jacke wie Hose Fundus bigo Goos Hamburg Verleih
Prof. Hans-Jörg Kapp Hamburg Professor für Dramaturgie, Hochschule Hannover
Ulrike Ertel Jena Webdesign
Kerstin Luther Hamburg Socialwork
MS Stubnitz e.V. http://ms.stubnitz.com Hamburg
membran hamburg https://www.facebook.com/membran.hamburg/ Hamburg
Diaspora Salon https://www.facebook.com/diasporasalonhh/ Hamburg
Malte Kleinwort
KOP Bremen KOP Bremen Bremen INI gegen Rassismus bei der Polizei
Mamalies GgmbH www.mamalies.com Hamburg
Barbara Herbert Hamburg
Eva Thien Bad Schönborn Dipl.Sozialarbeiterin
Sylvia Maziarz Berlin
Room Events UG (haftungsbeschränkt) www.room-hannover.de Hannover
Finn Rechenburg Hamburg Mediengestalter
Bengü Kocatürk-Schuster Köln
Arab Filmclub Hamburg Deutsch lenen durch Untertitelung arabischer Filme
Menschlabor Design Studio https://menschlabor.info/ Berlin
Antifa Emsland https://www.facebook.com/Antifa-Emsland-2008138009500131/ Emsland
Meike Schleper Haren Arbeiterin
Fachgesellschaft DeKolonial
Bernard-A. Homann Hamburg freelancer
kai hawaii st.pauli activist
Suicycle Bike Co suicycle-bikes.com
Suicycle Store suicycle-store.com
Cornelia Rohde Hamburg Studentin
Zugvögel - Grenzen überwinden e.V. www.zugvoegel.org
La Talpa - Verein zur Förderung kritischer Wissenschaften und Bildung e. V. www.la-talpa.org Köln / Hamburg
Antifaschistische Aktion Lüneburg / Uelzen www.antifa-lg-ue.org
Nicole Heitmann Hamburg Lehrerin
uwe darius
Miriam Eberhardt Aachen
Yalla - Rein in die Stadt! www.yallahamburg.net Hamburg
Kirsten Müller Bremen Studentin
Emel Erdem Germersheim
Andini Hasanah Göttingen Studentin
Ulrike Ertel Jena Wissenschaftlich-Technischer Mitarbeiter
Holger Rieck Wewelsfleth Erzieher
://about blank www.aboutblank.li Berlin
Bärbel Döhring Frankfurt am Main
Initiative Creative Gaming e.V. www.creative-gaming.eu Berlin und Hamburg
Welcome to Wuppertal wuppertal
Daniela Schelling Wuppertal Therapeutin
Lore Hofmann Hamburg Psychotherapeutin
Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg e.V. https://zukunft-elbinsel.de/ Hamburg
Prof. Dr. Encarnacion Gutierrez Rodriguez Gießen
Carola Preiß
Dr. Felix Axster Berlin Historiker
LAG Migration, Flucht und Antirassimus, DIE LINKE Hamburg Hamburg
Dipl.-Sozialpäd. Katja Weber Darmstadt Allrounderin, freie Künstlerin
Dr. med Hassan Ied Jesteburg Arzt
Karim Jah Hamburg
premium-kollektiv Hamburg
gruppe subcutan Berlin
Addis Flamme Hamburg Antifa
Internationale Sozialistische Organisation (ISO) http://intersoz.org/
Wolfgang Führer Buchholz
Petra Pacheco de Oliveira Hamburg Krankenschwester
Katharina Schulz Hamburg Sozialpädagogin
sylvie genschmer
Usch Karmann Mainz Antifa
Hauke Heumann Berlin Schauspieler
RSNZRFLXN www.rsnzrflxn.de Hamburg
Marco Straßer Nürnberg Ehrenamtlich im Asylheim
Iris Homann Hamburg
Sandra Vacca Köln Historikerin / Museologin
Burkhard Buhro
Regina Wiegard Hamburg Erzieherin
Martina Scholz
Maria Braig Osnabrück
Monika Blonsky Köln kaufm. Angestellte
Astrid Homann Berlin
Seebrücke Marburg https://www.facebook.com/SeebrueckeMR/ Marburg
Petra Volckmann Hamburg Büro
Merle Ariano Hamburg Logopädin
sonja schmidt
Leonard Barlag Marburg
Michael Wittmann Freiburg
T. J. Anger Bonn
Anneliese Kahle Cottbus Rentnerin
Ela Rojas Frankfurt am Main Wissenschaftssekretärin
Antifa Altona Ost Milli Müller Hamburg
Flüchtlingshilfe Schönkirchen e.V. Schönkirchen (Schleswig-Holstein)
Karin Rockel Nordrhein-Westfalen - Monheim am Rhein
Asmarasworld Hamburg
Disorder Rebel Store Berlin
Bewegungsfreiheit Soliparty Kollektiv http://bewegungsfreiheit23.wordpress.com/ Berlin
Rap for Refugees e. V. www.rapforrefugees.org Hamburg
Niels Kropp Osnabrück Student
Laura Dederichs Osnabrück
Melanie Wüsten
Verena Rothmund
Jan Rubeck Hamburg Ingenieur
Karin Hoefling Hamburg Designerin, Geschäftsführerin Rose Pistola Hamburg
Kulturzentrum HONIGFABRIk Hamburg-Wilhelmsburg https://jim.honigfabrik.de/ und https://de-de.facebook.com/honigfabrikhamburg/ Hamburg
Anne Leonhardt
Andreas Fiebig Mannheim Cyber Security Expert
Gavin Weiß
*foundationClass www.foundationclass.org Berlin
SOAL Alternativer Wohlfahrtsverband www.soal.de Hamburg
Der Übersteiger http://uebersteiger.de/ St. Pauli
Apollonia Meidl
Frau Brigitta Wöstefeld Warstein
Frau Heike Arnold Neuberg Rentnerin
Brigitte Müller Berlin
Forum Azilon - Asyl und Menschenrecht azilon.de Konstanz
solveig schlüter hamburg angestellte
Fabienne Piétron Göttingen Studentin & Aktivistin
Klaus-Dieter Werner Hamburg Keine
Brigitte Meins Hamburg
Lemmy Heiko Lemcke Hannover ------------+++
Anita Brandt Mühltal/Hessen Rentnerin
Heidemarie Brauer Woltersdorf
Henning Renken Hamburg Musiker
Malte Henning Hamburg
Leman Stehn Lübeck Gesangs-Theaterpädagogin/Trainerin für konstruktive Konfliktbearbeitung/Kommunikation ind transkulturellem Lermen
Ina Hoffmann Glinde
Waldtraut Wilke
Nina Blaschke
Solidarische Provinz Wendland Wendland/Altmark
Heidrum Hartwig-Siewert Hamburg
Anna Ohnweiler Nagold Lehrerin i.R.
Freie Gesundheitshilfe e.V. Wiesbaden
Klemens Roß Essen Essen gegen Abschiebungen
Sascha Müller Ehringshausen Verkäufer
Carolin Wiedemann Berlin Journalistin
Katharina Thäle Berlin ökologischer Bundesfreiwillgendienst
Herr Safi Arafat Nawid Berlin Student
Nicolas Jentzsch Hamburg Studienrat
Katharina Eilmann-Voss
volker hellweg hamburg Rentner
Sabine Schmidt Hamburg Sozialpädagpgin
DIDF Hamburg Hamburg
Lukas Stolz Hamburg Developer
Svenja Rheinländer Hamburg Studentin
Wolfgang Petermann Frankfurt am Main Pensionär
Merle Petersen Nord - Hamburg Eppendorf
Maria Beneke Nordstemmen Rentnerin
Gisela Terheggen Darmstadt StRín a.D.
Otti Matthäi Hamburg
Dr. Maike Schnoor Hamburg
Mr. Isaiah Lopaz Berlin Germany
Ariane Gramelspacher Hamburg Fotografin
Stadtteilinitiativede Münzviertel http://www.muenzviertel.de Hamburg
Dr. Jesper Reddig Münster
Ursula Klinzing 63179 Obertshausen Flüchtlingshilfe Ehrenamt
Christine Mail Bochum
Doris Strucken Darmstadt Rentnerin
Monja Jae
Hildegard Heinemann HH Rentnerin
Maleen Täger Dresden
Simone Buck Wilhelmshaven Hebamme
Dr. Thomas Piesbergen Hamburg Schriftsteller
Adriane Steckhan Hamburg Bildende Künstlerin
Inklusion Muss Laut Sein www.i-m-l-s.com Buchholz
Ines Fabig
Gerda Smorra Bremen OMAS GEGEN RECHTS in Deutschland
Einwohnerverein St. Georg von 1987 e.V. http://www.einwohnerverein-stgeorg.de/ Hamburg
Ralph Niemeyer Hamburg
Micha Pasquay Hamburg
Imke Guhr Hamburg Physiotherspeutin
SOZIALFORUM MAINZ Mainz
HDK-Almanya (Demokratischer Kongress der Völker- Deutschland Lübeck
GWA St. Pauli e.V. www.gwa-stpauli.de Hamburg
Hartmut Ring Hamburg Lehrer
Frau Helga Brandt Flensburg
Hans Ripper Mainz Friedensaktivist
Holger Groth Hamburg Der Übersteiger
Laut gegen Nazis
Angelika Reuter Bleiberechtsausschuss GEW
Tobias Scholz Hamburg
Marlies Schwenk 24217 Schönberg ehrenamtlicher Helfer
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. www.frsh.de Kiel
Libertalia e.V. | Café hausZwei https://www.freiland-potsdam.de/hauszwei/spielplan#content Potsdam
Hanne Suhr Hamburg Rentner
Karin Haas Hamburg Fraktionsvorsitzende Hamburg-Nord DIE LINKE
verikom - Verbund für interkulturelle Kommunikation und Bildung e.V. www.verikom.de Hamburg
MINIBAR MORALIA HAMBURG
lars hill kaufungen klinik
Kerstin Scholz Hamburg Sachbearbeiterin
Flüchtingsinitiative Berlin -Brandenburg e.V Fibb B-B Potsdam
Ruth Lenz Hamburg Gärtnerin
Karoviertel United FC Hamburg
Pit Rulff Berlin Schulleiter a.D.
Abteilung Altona 93-Fußball-Fans http://www.altona93.de/Fans.html Hamburg-Altona
Susanne Ehlermann-Petersen